Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012

Ανοιχτοί καί προσβάσιμοι να γίνουν οι Αχαιολογικοί χώροι γιά επισκέπτες κρουαζιέρας, νόμιμα πλέον αλλά καί ανέξοδα, χωρίς αδιαφανείς συναλλαγές

Πλήττεται ιδιαίτερα ο τουρισμός κρουαζιέρας και η διεθνής εικόνα της χώρας

Με το άρθρο 43 παρ.1 του Ν. 4049/2012 παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης του προσωπικού που απασχολείται σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, κατά τη διάρκεια πολιτιστικών εκδηλώσεων και επισκέψεων οργανωμένων ομάδων, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας τους.

Το τέως Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού νομοθέτησε ύστερα από αίτημα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταγγελίες για φαινόμενα αδιαφανούς οικονομικής συναλλαγής. Ωστόσο, επτά και πλέον μήνες από την ψήφιση του ως άνω νόμου, η προκείμενη διάταξη παραμένει ανενεργής, καθώς το συναρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών δεν συνυπογράφει τη σχετική Κ.Υ.Α, παρά το γεγονός ότι το σχέδιο αυτής έχει προωθηθεί υπογεγραμμένο από τους τέως Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γερουλάνο και κα Καραπαναγιώτη, καθώς και από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού κ. Τζαβάρα.

ΕΠΕΙΔΗ το ποσό της αποζημίωσης, όπως σαφέστατα ορίζεται στο άρθρο 43 παρ.1 του Ν. 4049/2012, καταβάλλεται από τον ιδιώτη διοργανωτή της επίσκεψης ή της εκδήλωσης και δεν επιβαρύνεται καθόλου ούτε ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ούτε του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ), το οποίο μάλιστα βάσει του νόμου αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα, ώστε η διαδικασία καταβολής εκ μέρους του ιδιώτη να είναι διαφανής και νόμιμη, καθώς επίσης και να μην υπάρχει απώλεια εσόδων, σε επίπεδο φοροδιαφυγής των ληπτών.


ΕΠΕΙΔΗ με την έκδοση της σχετικής Κ.Υ.Α. αποκαθίστανται η νομιμότητα και η διαφάνεια, αίρονται αρρυθμίες και τερματίζονται παθογενείς καταστάσεις προηγούμενων ετών, οι οποίες αποτέλεσαν και αιτία του προεκτεθέντος αιτήματος του ΣΔΟΕ.

ΕΠΕΙΔΗ είναι απολύτως αναγκαία η έκδοση της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., καθώς με τον τρόπο αυτό προστατεύεται το τουριστικό μας προϊόν, που συνδέεται άμεσα με την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που το ελληνικό δημόσιο δεν έχει την πολυτέλεια απώλειας εσόδων, αλλά ούτε και να δυσφημίζεται, καθώς οι επισκέπτες, κυρίως της κρουαζιέρας, βρίσκουν κλειστούς τους χώρους προορισμού των επισκέψεών τους.

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ,


Προτίθεστε να προβείτε άμεσα στην υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον καθορισμό του προαναφερόμενου ποσού αποζημίωσης, προκειμένου να αποκατασταθούν η νομιμότητα και η διαφάνεια, να αρθούν οι παθογενείς καταστάσεις των προηγούμενων ετών και να αξιοποιηθεί στο έπακρο η πολιτιστική μας κληρονομιά με την ταυτόχρονη εισροή εσόδων στην τόσο κρίσιμή οικονομική συγκυρία που διανύει η χώρα μας;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάρκος Μπόλαρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου