Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ σε επενδυτικά σχέδια και επενδυτικές πρωτοβουλίες

Θα το εξετάσουμε το θέμα...δεν βιαζόμαστε!

Απαράδεκτη καθυστέρηση στη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3908/2011, που εμποδίζει επενδυτικές πρωτοβουλίες και απειλεί επιχειρήσεις με αναίτια κατάρρευση

 ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ του  βουλευτή Σερρών του ΠΑΣΟΚ Μάρκου Μπόλαρη

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη

ΘΕΜΑ: «Απαράδεκτη καθυστέρηση στη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3908/2011, που εμποδίζει επενδυτικές πρωτοβουλίες και απειλεί επιχειρήσεις με αναίτια κατάρρευση»


Με το Νόμο 3908/2011 δημιουργήθηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, με στόχο την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Κατ’ εξουσιοδότηση του άρθου 11 παρ. 5 του νέου επενδυτικού νόμου εκδόθηκε το π.δ. 33/2011, το οποίο καθορίζει τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Ωστόσο, ενάμιση χρόνο μετά, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΠΣΚΕ που αφορούν στην αξιολόγηση και στον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων καθώς επίσης και στην έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ελεγκτών δεν έχουν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή από τους δύο συναρμόδιους φορείς, όπως προβλέπει το άρθρο 2 του π.δ. 33/2011.

ΕΠΕΙΔΗ εκατοντάδες επιχειρήσεις έχουν επενδύσει δικά τους κεφάλαια ή και έχουν προβεί σε ταυτόχρονο δανεισμό από Τράπεζες, και ενώ έχουν ολοκληρώσει την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, ακόμη περιμένουν να ξεκινήσουν την παραγωγική τους λειτουργία.
ΕΠΕΙΔΗ όσοι αποφασίζουν στη δίνη της οικονομικής κρίσης να στηρίξουν με τις επενδύσεις τους την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, τιμωρούνται από την ακατάληπτη γραφειοκρατία και την εγγενή ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να αναπτυχθούν και να τεθούν άμεσα σε λειτουργία οι συγκεκριμένες τεχνικές εφαρμογές του ΠΣΚΕ, οι οποίες και θα εξασφαλίσουν τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων;

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, ώστε όσοι αποφασίζουν, μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, να στηρίζουν με τις επενδυτικές τους πρωτοβουλίες την ανάπτυξη του τόπου, να στηρίζονται νομίμως και να μην τιμωρούνται από τη δυσλειτουργία του κράτους.
Ο ερωτών Βουλευτής


Μάρκος Μπόλαρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου