Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

«Δεν έχουμε πρόθεση να δανείσουμε την Ελλάδα» λέει η Παγκόσμια Τράπεζα