Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Ψήφισμα "χαστούκι" της Ευρωβουλής προς την Τουρκία για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας

SigmaLive/ΚΥΠΕ

Η ολομέλεια της Ευρωβουλής υιοθέτησε σήμερα ψήφισμα για την Τουρκία, όπου η περαιτέρω πρόοδος της ενταξιακής πορείας της Αγκυρας συνδέεται αφενός με τις μεταρρυθμίσεις και αφετέρου με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ως υποψήφια χώρα.


Το ψήφισμα εκφράζει τη λύπη της Ευρωβουλής για τις δηλώσεις της Αγκυρας ότι θα παγώσει τις σχέσεις με την επερχόμενη Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε λύση για το Κυπριακό. Η Ευρωβουλή στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για την επανένωση της Κύπρου και καλεί την Τουρκία να αρχίσει την απόσυρση των στρατευμάτων της από την Κύπρο.

Παράλληλα, το ψήφισμα ζητά από την Τουρκία να μεταβιβάσει την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου στα Ηνωμένα Έθνη και παράλληλα καλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της Αμμοχώστου, υπό την εποπτεία της Ε.Ε για απευθείας εμπόριο, με νόμιμο και αποδεκτό τρόπο.

Το ψήφισμα τονίζει ότι η Ευρωβουλή στηρίζει ανεπιφύλακτα τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την επανένωση της Κύπρου υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Τονίζει επίσης ότι επείγει πλέον μια δίκαιη και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί την Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εργασθούν εντατικά και με καλή πίστη για μια συνολική συμφωνία.

Καλεί την κυβέρνηση της Τουρκίας να αρχίσει την απόσυρση των στρατευμάτων της από την Κύπρο και να μεταβιβάσει την περιοχή αυτή (περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου) στη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το Ψήφισμα 550(1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Καλεί παράλληλα την Κυπριακή Δημοκρατία να ανοίξει το λιμάνι της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των τελωνειακών αρχών της ΕΕ προκειμένου να προωθηθεί ένα θετικό κλίμα για την επιτυχή περάτωση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων για την επανένωση και να επιτραπεί στους Τουρκοκυπρίους να εμπορεύονται απευθείας με νόμιμο και αποδεκτό από όλους τρόπο

Το ψήφισμα ενθαρρύνει την Τουρκία να εντείνει τη στήριξή της προς την Επιτροπή Αγνοουμένων της Κύπρου. Εκφράζει την απογοήτευσή του για τις δηλώσεις της Τουρκίας ότι θα παγώσει τις σχέσεις με την προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012 εάν δεν έχει εξευρεθεί μέχρι τότε λύση για το Κυπριακό.

Υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές της ειλικρινούς συνεργασίας και αμοιβαίας αλληλεγγύης μεταξύ όλων των κρατών μελών της και ότι ως υποψήφια χώρα η Τουρκία πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση για ήρεμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της. Υπενθυμίζει περαιτέρω ότι η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καλεί την Τουρκία να αφήσει περιθώρια για πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αίροντας το βέτο της για τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ με συμμετοχή της Κύπρου και καλεί στη συνέχεια την Κυπριακή Δημοκρατία να άρει το βέτο της για τη συμμετοχή της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας

Υπογραμμίζει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) έχει υπογραφεί από την ΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και όλες τις άλλες υποψήφιες χώρες και ότι αποτελεί τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου. Καλεί, ως εκ τούτου, την τουρκική κυβέρνηση να υπογράψει και να κυρώσει τη σύμβαση αυτή χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Υπενθυμίζει την πλήρη νομιμότητα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την σύμβαση UNCLOS.

Υπενθυμίζει τον ενεργειακό ρόλο της Τουρκίας και υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας προβληματισμός σχετικά με την σκοπιμότητα να ανοίξουν διαπραγματεύσεις για το Κεφάλαιο 15 σχετικά με την ενέργεια με στόχο την προώθηση του στρατηγικού διαλόγου με την Τουρκία για την ενέργεια.

Τέλος αναφορικά με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις η Ευρωβουλή «καλεί την Κομισιόν, σύμφωνα με τη θετική ατζέντα, να εξετάσει μέτρα που συμβάλλουν στο άνοιγμα του κεφαλαίου 24». Παράλληλα ζητείται «η εκδήλωση ανανεωμένων προσπαθειών για την ολοκλήρωση της έκθεσης ελέγχου του κεφαλαίου 23» των τουρκικών ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Οπως ανέφερε στο ψήφισμα η εισηγήτρια της έκθεσης, Ολλανδέζα Ευρωβουλευτής Ria Oomen-Ruijten η αλληλεξάρτηση μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, μπορεί να παράγει θετικά αποτελέσματα μόνον στο πλαίσιο αμοιβαίων δεσμεύσεων. Για την Τουρκία, αυτό σημαίνει συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά τη διαδικασία μεταρρύθμισης και βελτίωση των διμερών σχέσεων με τους γείτονές της. Για τη δε ΕΕ, νέες προσπάθειες για τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε να ανοίξουν τα σχετικά κεφάλαια, αναφέρει.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τη μείωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, τους νόμους που περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης, τις πολυάριθμες δίκες κατά δημοσιογράφων και τη μεγάλη διάρκεια προφυλάκισης.

Υπογραμμίζουν, ακόμη, ότι οι μεταρρυθμίσεις προς ένα σύγχρονο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστικό σύστημα είναι αυτές που θα δημιουργήσουν το κατάλληλο έδαφος για την έναρξη διαπραγματεύσεων σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, δικαστικών υποθέσεων, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Ταυτόχρονα, εκφράζουν την υποστήριξή τους στη νέα προσέγγιση της Επιτροπής για το άνοιγμα αυτών των κεφαλαίων από τα πρώτα βήματα των διαπραγματεύσεων και το κλείσιμό τους κατά τα τελευταία.

Η μεταρρύθμιση στον τομέα της ελευθερίας της σκέψης είναι ζωτικής σημασίας, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, ζητώντας την ίση μεταχείριση όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων. Επιπλέον, αναγκαία είναι η εξασφάλιση της ισότητας των δύο φύλων, η μηδενική ανοχή της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών και η παροχή της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Η Ευρωβουλή υποστηρίζει το «τη νέα θετική ατζέντα» της Επιτροπής που στοχεύει στην εξεύρεση μιας νέας δυναμικής στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Τονίζει δε το στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας, από πολιτική και γεωγραφική άποψη και την ανάγκη προώθησης του στρατηγικού διαλόγου με την Τουρκία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ενέργειας.

Το ψήφισμα υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να συνεχιστούν οι εργασίες για την εφαρμογή του πακέτου συνταγματικών μεταρρυθμίσεων του 2010, καθώς και η κατάρτιση ενός νέου πολιτικού συντάγματος μέσω ειρηνικών και εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Τονίζει επίσης ότι σε όλες αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να λάβει μέρος και η κοινωνία των πολιτών.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι η διαδικασία κατάρτισης του νέου συντάγματος θα πρέπει να επιτρέψει την πλήρη αναγνώριση των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων της Τουρκίας, προωθώντας επίσης την προστασία του συνταγματικού δικαιώματος αναφορικά με τη χρήση της μητρικής γλώσσας του κάθε ατόμου.

Το ψήφισμα υπογραμμίζει ότι η Τουρκία είναι η μόνη υποψήφια χώρα που δεν επωφελείται από την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων και την παροτρύνει, αφού υπογράψει και εφαρμόσει τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για επανεισδοχή, να καταρτίσει σχέδιο για την ελευθέρωση των θεωρήσεων τέλος. 


http://geopolitics-gr.blogspot.com/2012/03/blog-post_9443.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου