Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

Από την μαμά (Αμερικανικές και άλλες μητρικές Εταιριών εν Ελλάδι) στον αδελφό (τον ΜΕΓΑΛΟ ΑΔΕΛΦΟ!)...

Πράσινο φως στην αποστολή προσωπικών δεδομένων στο εξωτερικό

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μπορούν να διαβιβάσουν στις μητρικές τους στο εξωτερικό τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και υπαλλήλων τους.
Αυτό αποφάσισε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δίνοντας το πράσινο φως στη Ford Motor Ελλάς, που είχε καταθέσει το σχετικό αίτημα. 
Τα δεδομένα που θα στείλει η εταιρεία στη μητρική, στις ΗΠΑ, αφορούν στο όνομα, στον κωδικό και στην ημερομηνία γέννησης των υπαλλήλων και των προσωρινών εργαζομένων, στο όνομα και στα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας των διανομέων, καθώς και στο όνομα, στα στοιχεία επικοινωνίας, στην ημερομηνία γέννησης, στα ενδιαφέροντα, στις πληροφορίες αγοράς και στα στοιχεία αυτοκινήτου των αγοραστών. Επίσης , στους αριθμούς λογαριασμών όσων χρηματοδότησαν την αγορά του αυτοκινήτου μέσω των εταιρειών Ford Credit / Ford Financial.
Η ανεξάρτητη αρχή αποφάσισε, μεταξύ άλλων, ότι οι πελάτες της Ford θα πρέπει να ενημερωθούν από τον Τύπο για τη διαβίβαση των στοιχείων τους στο εξωτερικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου