Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010

Ναυτιλία σε θάλασσα άγνοιας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ 7.000 ΜΑΘΗΤΕΣ

Η έλλειψη ενημέρωσης και σωστής πληροφόρησης των μαθητών για τη ναυτιλία και τη ναυτική εκπαίδευση είναι οι βασικές αιτίες που οι νέοι σήμερα δεν επιλέγουν την εμπορική ναυτιλία ως επαγγελματικό προσανατολισμό. Αγνοούν βασικά στοιχεία για την εισαγωγή τους στη ναυτική εκπαίδευση, ενώ και οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού είναι ελάχιστα πληροφορημένοι για τις προοπτικές μιας καριέρας στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία.
Περίπου ένας στους δύο μαθητές δεν γνωρίζει ότι η ελληνόκτητος ναυτιλία είναι από τις μεγαλύτερες στον κόσμο και ότι το έργο της είναι σημαντικό, ενώ μόνο το 44,5% γνωρίζει ότι η ναυτική εκπαίδευση οδηγεί μαζί με το πτυχίο Α' Τάξης πλοιάρχου και μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού στην ανώτερη εκπαίδευση.

Μόνο το 27% γνωρίζει ότι, ακόμη και αν αποτύχει κάποιος στις εισαγωγικές εξετάσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να εισαχθεί στις σχολές της ναυτικής εκπαίδευσης εκ των υστέρων. Το 31,1% των μαθητών θα σκεφτόταν ως μια δεύτερη επιλογή τη ναυτική εκπαίδευση.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την πανελλήνια έρευνα με θέμα «Παράγοντες που επιδρούν στην προσέλκυση μαθητών στη ναυτική εκπαίδευση», η οποία πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ύστερα από πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Στην έρευνα, η οποία διήρκεσε ένα χρόνο (Μάρτιος 2009 έως Νοέμβριο 2010) συμμετείχαν 7.000 μαθητές της Γ' Λυκείου όλης της χώρας, δηλαδή σχεδόν το 10% του μαθητικού πληθυσμού της συγκεκριμένης τάξης. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν ν' απαντήσουν σε 39 συνολικά ερωτήσεις, ελεύθερα και ανώνυμα.

Οι Ελληνες μαθητές ακολουθούν μεταλυκειακές σπουδές και επιλέγουν επαγγέλματα, στηριζόμενοι στην άγνοια και στην έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 57,6% των μαθητριών και των μαθητών απάντησε ότι δεν υπάρχει σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού στο σχολείο τους.

Σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών, οι καθηγητές είναι αυτοί που ασκούν επιρροή επάνω τους για τη μελλοντική τους επιλογή επαγγελματικού προσανατολισμού. Το 24,8% των μαθητών δηλώνει ότι επηρεάζεται από τους καθηγητές, το 22,5% από τους γονείς και μόνο το 5,6% από τους φίλους.
Το Διαδίκτυο επιλέγουν οι μαθητές σε ποσοστό 44,8% ως πρώτη πηγή πληφορόρησης για να πάρουν την τελική τους απόφαση για την επιλογή της μετέπειτα επαγγελματικής τους εξέλιξης. Δεύτερη πηγή πληροφόρησης σε ποσοστό 39,4% είναι οι φίλοι και οι γνωστοί, η αγορά εργασίας 27,3%, τα φυλλάδια Πανεπιστημίων 14,3%, οι εφημερίδες 7,8% το ραδιόφωνο και η τηλεόραση 5,5%. Ενώ ένα ποσοστό 14,3% δεν επιλέγει καμία από τις παραπάνω πηγές.

Οι μαθητές που έχουν πάρει μέρος στην έρευνα και προέρχονται από περιφέρειες που εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας δείχνουν μια σαφή τάση να αναθεωρήσουν την επιλογή τους προς όφελος της ναυτικής εκπαίδευσης. Θεσσαλία 36,1%, Δυτική Μακεδονία 34,8%, Δυτική Ελλάδα 33,3%, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 31,6% και Νότιο Αιγαίο 30,7%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου