Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Reactions to the destruction of the ALLIANOI - ΑΛΛΙΑΝΟΙ archaeological site in Turkey

Go to: http://www.allianoi.org/

The Turkish state has time and again shown its abysmal lack of sensitivity to the archaeological finds of the Great civilizations of the past which Modern Turkey has inherited from other people. Wherever it has been able to exploit the sites as Tourist "cash cows", like in Troy, where it built that infamous "Trojan" horse, or in Myra where it built the ludicrous coca-cola version of "Santa Claus" for the Greek Orthodox Saint Nikolaos of Myra, or yet in Efessos where the "restoration has been carried out with reinforced concrete(!!!), it has otherwise proven its utter insensitivity even outright enmity to (especially) Greek archaeological sites, which are obviously reminding the Kemalist governing elite of the previous owners of Asia Minor, now Turkey. They recently buried the beautiful Hellenistic city of
Zeugma Ζεύγμα in Eastern Anatolia to build a dam on the Euphrates and now they are doing the same in the Allianoi, again for a dam! Here we show the opposition of several local intellectuals who, to their credit voiced their horror to the brutal sanding over of the Allianoi.
They have the eternal gratitude from the other side of the Aegean sea front-line for their good fight!

Teşekkür ederim
Ευχαριστούμε - Eucharistoume!


http://www.allianoi.org/
Su Perisi İstanbul'da..
Salı, 07 Aralık 2010
Su İçin[de] Allianoi Etkinlikleri
ALLIANOI Su Perisi İstanbul'da... TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Allianoi Girişim Grubu ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikler 12 Aralık 2010 Saat: 15.00'te Taksim’de Tramvay durağında toplanılıp Karaköy’e yapılacak yürüyüş ile başlayacak, Sergi açılışı aynı gün ,Saat: 18.00'de Mimarlar Odası'nda yapıldıktan sonra panel, konser, konferans, belgesel gösterimi gibi etkinlikler 13 Ocak 2010 tarihine kadar bir ay boyunca devam edecektir. Etkinlik programı haberin devamında yer almaktadır.


Kültüre, doğaya, tarihe karşı farklı bakışların ve mücadelelerin yaşandığı bu dönemde dikkatlerinizi, İzmir Bergama’ya 18 km mesafede bulunan ve Paşa Ilıcası olarak bilinen Allianoi antik sağlık merkezine çekmek istiyoruz.
Sulama amacıyla inşa edilen Yortanlı Barajı’nın gölet alanında kaldığı için 1998-2006 yılları arasında gerçekleştirilen kazı çalışmaları kapsamında gün yüzüne çıkarılabilen ayrıntılarıyla Allianoi, erken tunç çağından günümüze kadar sürekli kullanım görmüş, ağırlıklı olarak MS 2. yy’da Roma İmparatoru Hadrianus döneminde Pergamon Asklepionu ile birlikte büyük imar faaliyeti geçirmiştir.
Yaklaşık 40.000 m2 alana yayıldığı tahmin edilen Allianoi, Roma Çağı’na ait dünyanın en büyük ve en sağlam kalmış, içinde 47ºC sıcak suyu olan ılıcası, caddeleri, sokakları, dükkânları, köprüleri, hastanesi, insulaları, çeşmeleri, nekropolleri, peristilli yapıları, kült yapısı, geçiş yapısı, su sistemleri, freskleri, mozaik ve mermer işlemeleri ile mimari, kentsel ve arkeolojik eserlere sahip eşsiz bir sağlık merkezidir.
Henüz %20 kadarı kazılmış olmasına rağmen birçok tarihi, kültürel ve bilimsel verinin elde edildiği, ulusal ve uluslararası onlarca bilimsel araştırma, makale, tez çalışmasının yapıldığı kazı alanı şu sıralar baraj suları altında kalmak üzeredir. Eylül 2010’da üzeri kumla örtülerek korumaya alındığı ifade edilen alanın gerek suyun kimyasal özelliği, gerek zemin su basıncının yapılara etkisi nedeniyle yöntemin bir koruma olmadığı üzerinde de sıklıkla durulmakta, konuyla ilgili hukuk mücadelesi sürdürülmektedir.
 Allianoi yıllardır devam eden yaşam mücadelesi içerisindeyken beraberinde birçok kültürel ve sanatsal etkinlik programı gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerden biri olarak Temmuz 2010 tarihinde çalışmaları başlayan “Su İçin[de] Allianoi” başlıklı etkinlik programı da TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin katkılarıyla 12 Aralık 2010-12 Ocak 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Tarih ve kültür varlığımız olan Allianoi’un yaşadığı var olma mücadelesine destek vermek amacıyla resim, heykel, fotoğraf, karikatür sergisi, belgesel gösterimleri, panel, konferanslar ve konserlerden oluşacak bu etkinliklerde sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtir, desteklerinizi bekleriz.
Birçok farklı meslek alanından bir araya gelen gönüllülerden oluşan organizasyon komitesi olarak desteklerini sunan herkese teşekkürü borç biliriz.
Saygılarımızla
Su İçin[de] Allianoi Etkinlikleri
Organizasyon Komitesi

Bu yazıya ilk yorumu yazın | Devamını oku...
Son Güncelleme ( Salı, 07 Aralık 2010 )
 
ALLIANOI Su Perisi İstanbul'da...
Çarşamba, 24 Kasım 2010
Allianoi Su Perisi İstanbul'da...
Su İçin[de] ALLIANOI Etkinlikleri
ALLIANOI' un simgesi su perisi heykeli,  farklı sanatçılardan değerli eserleri kucaklıyor.
Sizleri, geçmiş ve gelecek arasında onurlu bir mücadele örneği sergileyen 2000 yıllık Allianoi Sağlık Antik Ören Yeri için hazırlamış olduğumuz resim, fotoğraf, grafik, seramik ve karikatür sergilerine çağırıyoruz.
12 Aralık 2010 - 13 Ocak 2011
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kemankeş cad. No.31 Karaköy / İSTANBUL
Sergi Açılışı: 12 Aralık 2010 Pazar, Saat: 18.00

Bu yazıya ilk yorumu yazın | Devamını oku...
Son Güncelleme ( Çarşamba, 24 Kasım 2010 )

http://en.wikipedia.org/wiki/Allianoi &

http://www.kesk.org.tr/node/364
 
http://www.allianoi.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου