Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Σόκ από την κατάργηση του Κερατοεπιδόματος!

ΟΧΙ, δεν καταργείτια το κέρατο...μόνον το επίδομα! (το έπαιρναν όσοι επανέφεραν στην θέση του το πεσμένο "κέρατό" τους)...η επεξήγηση της παρεξήγησης πιό κάτω:


διαβάζoυμε στο ΚΑΡΦΙ:
http://digital.stokarfi.gr/images/pdf/051.pdf


Για γέλια και για κλάματα
Με απλά λόγια, στα επιδόματα θα γίνει
σφαγή, η οποία θα προκαλέσει τη μεγαλύτε-
ρη οικονομική αιμορραγία στους δημοσί-
ους υπαλλήλους. Υπάρχουν πολλοί που α-
μείβονται με 1.200 ευρώ βασικό μισθό και
με τα επιδόματα οι μηνιαίες αποδοχές τους
φθάνουν τις 3.000 ευρώ!
Υπάρχουν δεκάδες επιδόματα, τα οποία,
όταν δημοσιοποιήθηκαν, προκάλεσαν σοκ
στην κοινή γνώμη.
Όπως το κερατοεπίδομα, που λαμβάνουν
οι οδηγοί των τρόλεϊ για να βάζουν τις κε-
ραίες στη θέση τους και το επίδομα που
παίρνουν χιλιάδες υπάλληλοι για να προ-
σέρχονται στην ώρα τους στην υπηρεσία
τους. Και το καλύτερο; Πολλοί λαμβάνουν
επίδομα διότι δεν ανήκουν σε κάποια κατη-
γορία για να παίρνουν άλλα επιδόματα. Επί-
σης, οι αυξήσεις που θα χορηγούνται και οι
προαγωγές θα εξαρτώνται από την παρα-
γωγικότητα κάθε υπαλλήλου και την υπηρε-
σία. Ενώ οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές
θα αξιολογούνται με βάση τους στόχους
που πιάνουν, σύμφωνα με το πλάνο κάθε υ-
πηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου