Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

Sümela'da ayin için izin çıktı

05 Ağustos 2011 
Sümela'da ayin için izin çıktı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Fener Rum Patrikliği'ne olumlu yanıt.
 İstanbul Fener Rum Patrikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurarak, Meryemana'nın vefatının yıldönümü nedeniyle, Trabzon'un Maçka İlçesi'ndeki tarihi Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos'da ayin düzenlemek için izin istedi.
Başvuruyu değerlendiren Turizm ve Kültür Bakanlığı, Sümela Manastırı'nda Ağustos ayınının ikinci haftasında ayin düzenlenebileceğini bildirdi, günü ve saatinin ise Trabzon Valiliği'nce belirleneceğini kaydetti.
Bakanlığın yazısında ayinin, manastırda ziyaretçi dolaşımına engel teşkil etmeyecek şekilde ve sınırlı ziyaretçi katılımı ile avlu bölümünde yapılmasının uygun olduğu da ayrıca belirtildi.
Bilindiği gibi geçen yıl 15 Ağustos'ta da Sümela Manastırı'nda ayin düzenlenmişti.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı ayinde 500 kişi manastıra alınmış, yaklaşık 1000 kişi de ayini, manastırın alt tarafına kurulan dev ekrandan izlemişti.  (CNNİstanbul Fener Rum Patrikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurarak, Meryemana'nın vefatının yıldönümü nedeniyle, Trabzon'un Maçka İlçesi'ndeki tarihi Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos'da ayin düzenlemek için izin istedi.
Başvuruyu değerlendiren Turizm ve Kültür Bakanlığı, Sümela Manastırı'nda Ağustos ayınının ikinci haftasında ayin düzenlenebileceğini bildirdi, günü ve saatinin ise Trabzon Valiliği'nce belirleneceğini kaydetti.
Bakanlığın yazısında ayinin, manastırda ziyaretçi dolaşımına engel teşkil etmeyecek şekilde ve sınırlı ziyaretçi katılımı ile avlu bölümünde yapılmasının uygun olduğu da ayrıca belirtildi.
Bilindiği gibi geçen yıl 15 Ağustos'ta da Sümela Manastırı'nda ayin düzenlenmişti.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı ayinde 500 kişi manastıra alınmış, yaklaşık 1000 kişi de ayini, manastırın alt tarafına kurulan dev ekrandan izlemişti. (CNNTürk)

http://www.haber3.com/sumelada-ayin-icin-izin-cikti-979022h.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου