Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Αϊ Χανούμ, η Αλεξάνδρια η επί του Ώξου

Στα σύνορα Σογδιανής καί Βακτριανής ο Αλέξανδρος έκτισε την Αλεξάνδρια την επί του Ώξου, στα σύνορα σήμερα Αφγανιστάν καί Τατζικιστάν.


Βασιλέως Μεγάλου Ευκρατίδου - Basileos Megalou Eukratidou - Of the Great King Eukratides

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου