Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Ai Khanum - Alexandria on Oxus

To stabilize his empire's frontier before he moved against India, Alexander the Great founded Alexandria on Oxus (Αλεξάνδριαν την επί του Ώξου - Alexandrian tin epi tou Oxou), in the borders between Bactria and Sogdiana, Modern frontier between Afghanistan and Tajikistan. The city has a Greek Theater, a Palestra, a Library, Baths, storerooms and three Temples, one of Zeus.
Βασιλέως Μεγάλου Ευκρατίδου Basileos Megalou Eukratidou - Of the Great King Eukratides

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου