Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

Ποίημα του Πόντου/Pontos Şiir: "Ime Aytos - Είμαι Αητός", της Αϋσέ Τουρσούν (Ayse Tursun)Ime Aytos.
Na peto.
Na peto s'oros ce sa potame.
Na peto sa xoria ce sas parxare.
Na peto sa xorafe ce sa ceyire.
Na peto si mazira ce sa katsia.
Na peto sin Trapezunta loyera.
Na peto sin Argirupoli ce sin Kerasunta.
Na peto asi Rizunta os ti Samsunta.
Na peto sa rasia tis mavristhalassas.
Na peto son urano os t'astere.
Na peto me tin vrosi ce to xalazi.
Na peto me ton krio ce ti zesti.
Na peto me to soni ce tin tipi.
Na peto akom onta pagono ce irdono.
Na peto me ula ta fenomena.
Na peto oti ke an inete.
Na peto afova, tipo uce n'epori ce fovizime...
Na peto psila me ta fteram nt'ucipori na koft kaynis.
Na peto ce n'elepo ulus.
Ulus omon emen.
Trani ce elefteri, pu petun opu theloun.
Pu petun elefthera!!!

Ayse TursunΕίμαι Αητός

Να πετώ.
Να πετώ σ' όρος τζε σε ποτάμε.
Να πετώ σε χωριά τζε σας παρχάρε.
Να πετώ σε χωράφε τζε σε τζαίρε.
Να πετώ ση μαζήρα τζε σα κατσία.
Να πετώ σην Τραπεζούντα λογιέρα.
Να πετώ σην Αργυρούπολη τζε σην Κερασούντα.
Να πετώ αση Ριζούντα ώς τη Σαμσούντα.
Να πετώ σα ρασία της Μαυρησθάλασσας.

Να πετώ σον ουρανό ώς τ΄αστέρε.
Να πετώ με την βροσή τζε το χαλάζι.
Να πετώ με τον κρύο τζε με τη ζέστη.
Να πετώ με το σόνι τζε με την τήπη.
Να πετώ ακόμ όντα παγώνω τζε ιρδώνω.
Να πετώ με ούλα τα φαινόμενα. Να πετώ ότι και αν ίνεται.
Να πετώ άφοβα, τίπο ούτσε ν'επορεί τζε φοβήζημε...
Να πετώ ψηλά τα φτεράμ ντ'ούτζιμπορεί να κόφτ καεινείς.
Να πετώ τζε ν΄ελέπω ούλους.
Ούλους όμων εμέν.
Τρανοί τζε ελεύθεροι, που πετούν όπου θέλουν.
Που πετούν ελεύθερα!!!

Αϋσέ Τουρσούν (Ayse Tursun).Υπεύθυνος μεταφοράς από το Λατινικό στο Ελληνικό αλφάβητο : Μιλτιάδης Η. Μπόλαρης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου