Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Συνεργασίες Ελλάδας- Κίνας και Ελλάδας- Ισραήλ σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Ημερίδα ενημέρωσης διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.


Ημερίδα Ενημέρωσης για τα νέα Προγράμματα Διακρατικής Συνεργασίας σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης μεταξύ Ελλάδας-Κίνας και Ελλάδας-Ισραήλ διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012, στις 10.30, στο αμφιθέατρο Βεργίνα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων για τις δύο νέες προκηρύξεις που αναμένονται άμεσα και αφορούν στην προώθηση της συνεργασίας με επιχειρήσεις της Κίνας ή/και του Ισραήλ, με τη συμμετοχή ερευνητικών φορέων, μέσω κοινής εκτέλεσης μεγάλης κλίμακας έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και τελικό ζητούμενο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων για την ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.
Η δημόσια χρηματοδότηση κάθε έργου θα ανέρχεται μέχρι το ποσό των 400.000 ευρώ και η διάρκειά του δε θα υπερβαίνει τα τρία έτη. Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης, από ελληνικής πλευράς, προσδιορίζεται στα 10 εκ. Ευρώ. Αντίστοιχο ποσό θα διατεθεί για τα διμερή αυτά προγράμματα και από τις συνεργαζόμενες χώρες.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν παραδείγματα (case studies) συνεργασίας ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων με αντίστοιχους εταίρους από την Κίνα και το Ισραήλ αποσκοπώντας στην ανάδειξη καλών πρακτικών και νέων δυνατοτήτων συνεργασίας.
Οι δύο αυτές προκηρύξεις έρχονται να ενεργοποιήσουν συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα με στρατηγικούς εταίρους όπως η Κίνα και το Ισραήλ, ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων των παραπάνω χωρών σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Απώτερος στόχος των προκηρύξεων είναι η διακρατική μεταφορά τεχνολογίας με αμοιβαία οφέλη για τις συνεργαζόμενες χώρες και τις επιχειρήσεις τους καθώς και η ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, κ. Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης, στο πλαίσιο ομιλίας του θα παρουσιάσει τις βασικές αρχές των νέων αυτών προγραμμάτων, ενώ στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να παρευρεθούν εκπρόσωποι από τις πρεσβείες της Κίνας και του Ισραήλ. Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10:30 π.μ στο αμφιθέατρο ΒΕΡΓΙΝΑ του συνεδριακού κέντρου του ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης.
www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου