Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Mέ ένα σμπάρο δυό τρυγόνια - φτηνό αγροτικό προϊόν στο ταμείο και καλοπληρωμένος ο αγρότης!

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Έρχονται και τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων!

Τέλος στους μεσάζοντες και το όργιο κερδοσκοπίας σε βάρος -ως είθισται- των καταναλωτών, επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την θέσπιση δημοπρατηρίων και το κλείσιμο της ψαλίδας των τιμών παραγωγού-καταναλωτή:

Πολλοί μέχρι σήμερα οι σταθμοί στη διαδρομή από τα χωράφια των παραγωγών και τις αποθήκες των χονδρεμπόρων μέχρι και το ράφι, με την ψαλίδα στις τιμές στα νωπά προϊόντα εκτός εποχής να εμφανίζει άνοιγμα έως 400%.

Την ίδια δε ώρα που το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ της τιμής του παραγωγού και της τιμής καταναλωτής για τα οπωροκηπευτικά προϊόντα στη χώρα μας είναι χαοτικό (ένα προς πέντε), σε χώρες της Κεντρικής η σχέση αυτή είναι ένα προς δύο.

Η διαφορά αυτή έγκειται βασικά στο γεγονός ότι στο εξωτερικό λειτουργούν δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων, μέσω των οποίων οι παραγωγοί πωλούν άμεσα τα εμπορεύματά τους στους καταστηματάρχες, αποφεύγοντας τους μεσάζοντες. Χάρη στα δημοπρατήρια οι παραγωγοί εξασφαλίζουν μεγαλύτερα έσοδα και οι καταναλωτές προμηθεύονται σε καλές τιμές τα προϊόντα στην αγορά, σε αντίθεση με την Ελλάδα.

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να κάνει πράξη και εντός ελληνικών συνόρων η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Βάσει του νέου νομοσχεδίου για τους συνεταιρισμούς που έχει κατατεθεί στη βουλή προς ψήφιση, παίρνουν “σάρκα και οστά” τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων, με μοναδικό σκοπό το κλείσιμο της "ψαλίδας" των τιμών παραγωγού - καταναλωτή.
Τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων όπως προβλέπει το νομοσχέδιο θα οργανώνονται και θα διοικούνται ως ανώνυμες εταιρείες, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων θα συμμετέχουν οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, οι κατά τόπον αρμόδιες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις και ΟΤΑ, ιδιώτες καθώς και το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το Δημόσιο πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον το 51% του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Μέσω αυτών των δημοπρατηρίων, οι ιδιώτες παραγωγοί και συνεταιρισμοί θα μπορούν πλέον να διαθέτουν τα προϊόντα τους. Οι παραγωγοί θα μπορούν να υπογράφουν πολυετή συμβόλαια διάθεσης της παραγωγής τους με το δημοπρατήριο, με όρους και εγγυήσεις που συμφωνούνται ή το τελευταίο έχει ορίσει από πριν.

Οι συνεταιρισμοί που θα μετέχουν σε εταιρείες δημοπρατηρίων υποχρεούνται να διαθέτουν την παραγωγή τους μέσω αυτών. Στα δημοπρατήρια θα προσέρχονται πωλητές αγροτικών προϊόντων που κατέχουν την προβλεπόμενη κάθε φορά άδεια πώλησης, καθώς και έμποροι, οι οποίοι έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών.
Η εκκαθάριση των διενεργούμενων από τα δημοπρατήρια εμπορικών πράξεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η εξόφληση των παραγωγών των αγροτικών προϊόντων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από τη διάθεση των προϊόντων αυτών μέσω των δημοπρατηρίων.
Πηγή ~ Ημερησία

Άρθρο 12 Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων

1. Τα Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων οργανώνονται και διοικούνται ως ανώνυμες εταιρείες, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις και οι οικείες κατά περίπτωση Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις [έμποροι αγροτικών προϊόντων και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες, καθώς και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι φορείς του Δημόσιου Τομέα, από κοινού, πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον το 60 % του μετοχικού κεφαλαίου]. Οι ΑΣ που μετέχουν σε εταιρείες Δημοπρατηρίων διαθέτουν την παραγωγή τους μέσω των αντίστοιχων Δημοπρατηρίων.
2. Στα δημοπρατήρια έχουν δικαίωμα πρόσβαση μόνον έμποροι, οι οποίοι έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο Μητρώο Εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, σύμφωνα με το ν. ….. Η εκκαθάριση των διενεργούμενων από τα δημοπρατήρια εμπορικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης και της εξόφλησης των παραγωγών των αγροτικών προϊόντων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την διάθεση των προϊόντων αυτών μέσω των δημοπρατηρίων. Η παραβίαση της προθεσμίας εξόφλησης των παραγωγών επιφέρει τις συνέπειες του άρθρου 6 του ν. (Μητρώο Εμπόρων).
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αποφασίζεται η ίδρυση Δημοπρατηρίων, όχι περισσότερων από δύο σε κάθε περιφέρεια. Με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα ορίζεται η αρχική σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις του καταστατικού τους.
5. Τα Δημοπρατήρια εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εποπτεία αφορά στην τήρηση των διατάξεων του καταστατικού του κάθε Δημοπρατηρίου, με σκοπό την  σταθερότητα των τιμών των αγροτικών προϊόντων, τη διαφάνεια και την ασφάλεια των σχετικών συναλλαγών και ιδίως την προστασία του αγροτικού εισοδήματος. Το σχετικά με την άσκηση της εποπτείας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
http://www.opengov.gr/ypaat/?p=182

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου