Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Ευρωπαϊκή τσιμπίδα φορολόγησης περιουσιών Ελλήνων φοροφυγάδων στην Ελβετία

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012                                                                           

Κυνήγι καταθέσεων στην Ελβετία με εντολή Ράϊχενμπαχ

Κυνήγι καταθέσεων στην Ελβετία με εντολή Ράϊχενμπαχ«Πολυ-ευρωπαϊκή» δύναμη εμπειρογνωμόνων θα βρεθεί σύντομα στην Ελλάδα υπό την καθοδήγηση του επικεφαλής της ομάδας δράσης κ. Χ. Ραϊχενμπαχ για τη βελτίωση του συστήματος είσπραξης οφειλών, τη φορολόγηση των μεγάλων φορολογουμένων και τον σχεδιασμό και τη στρατηγική φορολογικών ελέγχων. Η ομάδα Ραιχενμπαχ θα παρακολουθεί στενά τον έλεγχο των εσόδων του κράτους και θα παρεμβαίνει στη φορολογική διοίκηση προκειμένου να λαμβάνονται άμεσα μέτρα για την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τον κ. Ραιχενμπαχ, η καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής έχει ιδιαίτερη σημασία για την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Επίκειται η σύναψη από τις ελληνικές αρχές συμφωνιών συνεργασίας με άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ οι οποίες θα αφορούν, ειδικότερα, τα ακίνητα που ανήκουν σε Έλληνες υπηκόους και βρίσκονται σε άλλες χώρες της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επίσης συμβουλές στις ελληνικές αρχές σχετικά με άλλες πιθανές μεθόδους αύξησης των φορολογικών εσόδων που θα μπορούσαν να αποφέρουν οι αποταμιεύσεις ελλήνων υπηκόων στο εξωτερικό, μέθοδοι σύμφωνες με το δίκαιο της ΕΕ και δεν θέτουν εν αμφιβόλω τις ισχύουσες ούτε τις μελλοντικές νομικές πράξεις σε επίπεδο ΕΕ. Ειδικότερα, διερευνώνται λύσεις που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αντλήσει μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα από τη φορολόγηση των τεράστιων χρηματικών ποσών τα οποία εικάζεται ότι Έλληνες υπήκοοι έχουν φυγαδεύσει στην Ελβετία. Επίσης, καταβάλλονται προσπάθειες για την υπερπήδηση των τεχνικών δυσχερειών που οι ελληνικές φορολογικές αρχές συναντούν σε σχέση με την πάταξη της διεθνούς φοροδιαφυγής.

Η πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα θα ελέγχεται επισταμένως σε συνάρτηση με
συμφωνηθέντες δείκτες, όπως το ύψος των φορολογικών εσόδων και των εισπραχθεισών ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών.

Καλά λόγια από τον Ραιχενμπαχ
Από τα στοιχεία του 2011 προκύπτουν ορισμένα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα σύμφωνα με τον κ. Ραιχνμπαχ, αν και η είσπραξη φόρων υστερεί σε σχέση με τους συνολικούς στόχους λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών προβλέψεων. Στις αρχές του 2011, οι εισπράξιμες ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές υπολογίζονταν σε 8 δις. ευρώ, ενώ ο στόχος ήταν να εισπραχθούν 400 εκατ. ευρώ από το ποσό αυτό (δηλ. το 5%). Οι πραγματικές εισπράξεις ανήλθαν σε 946 εκατ. ευρώ το 2011. Για το 2012 θα μπορούσαν να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι ο νέος νόμος που τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου παρέχει στις φορολογικές αρχές τη δυνατότητα να αναθέτουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις την είσπραξη βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών, πράγμα που θα μπορούσε να συμβάλει στην επίσπευση της είσπραξης φόρων στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες μέτρησης των επιδόσεων στον τομέα των φορολογικών ελέγχων, οι εφορίες μπόρεσαν πράγματι να πραγματοποιήσουν τους 400 φορολογικούς ελέγχους με αντικείμενο φορολογούμενους μεγάλου πλούτου οι οποίοι είχαν καθορισθεί ως στόχος και να εισπράξουν το 50% και πλέον των φορολογικών απαιτήσεων που βεβαιώθηκαν και των προστίμων που επιβλήθηκαν. Αντιθέτως, οι στόχοι που είχαν τεθεί σε σχέση με τη φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων δεν είχαν εκπληρωθεί στα τέλη του 2011 και επιτεύχθηκαν μόλις στο πλαίσιο των «πρότερων ενεργειών» οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν από τις 29 Φεβρουαρίου.                            http://www.tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου