Σάββατο 4 Αυγούστου 2012

Μ. Μπόλαρης: "Ενιαίος χώρος έρευνας και εκπαίδευσης που θα υπηρετεί την πολιτική των διαρθρωτικών αλλαγών"

από το Γραφείο Τύπου

Δήλωση βουλευτή Σερρών και εισηγητή Παιδείας και Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ Μάρκου Μπόλαρη αναφορικά με την υπαγωγή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Σκεπτικισμό προκαλεί η αιφνίδια μεταφορά, αμέσως μετά τις εκλογές, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 85/2012. Η υπαγωγή της εποπτεύουσας αρχής του βασικού ιστού των εκτός ΑΕΙ ερευνητικών φορέων της χώρας, της ΓΓΕΤ, πριν από δυόμιση περίπου χρόνια, στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπαγορεύθηκε από τη διεθνώς επικρατούσα αντίληψη για τη συγκρότηση του ενιαίου χώρου έρευνας και εκπαίδευσης. Η ένταξη αυτή είχε την καθολική αποδοχή των φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας στη χώρα μας.

Στην παρούσα κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας η ανάπτυξη μιας μακρόπνοης στρατηγικής που θα ενισχύσει την επένδυση στην καινοτομία και στις τεχνολογίες έντασης γνώσης προβάλλει ως αναγκαίος όρος για την αλλαγή του διοικητικού και αναπτυξιακού μας μοντέλου. Ο προσανατολισμός αυτός προϋποθέτει την καλλιέργεια μιας ερευνητικής κουλτούρας που θα είναι προϊόν όσμωσης μεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας. Επιβάλλει παράλληλα την κατάργηση των στεγανών που αποστερούν από την έρευνα την ευεργετική αλληλεπίδραση με το χώρο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Η επαναφορά της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για να καταστήσουμε λειτουργική, στο εκπαιδευτικό περικείμενο, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, να μετασχηματίσουμε τα ερευνητικά αποτελέσματα σε βάση αναφοράς για μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη διοίκηση και σε κινητήριο μοχλό της επιχειρηματικής δράσης. Στο ευρύχωρο αυτό σχήμα τομείς δράσης όπως ο πολιτισμός, η κοινωνία και το περιβάλλον αντί να κινδυνεύσουν με περιθωριοποίηση θα επανανοηματοδοτηθούν και θα καταστούν συνιστώσες της αναπτυξιακής μας προσπάθειας. Η πρόκληση σήμερα είναι το οργανωτικό σχήμα να υπηρετεί το μείζον πολιτικό που είναι η αλλαγή του διοικητικού και αναπτυξιακού μας παραδείγματος με όρους ποιότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας. Η έρευνα και η εκπαίδευση δημιουργικά ενταγμένες σ’ έναν ενιαίο οργανωτικά χώρο μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να εξυπηρετήσουν το στόχο αυτό. 


Tromaktiko

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου