Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

Έλεγχο και δίωξη όσων εμπλέκονται σε παρανομίες για δαπάνες υγείας και πρόνοιας

Επιτακτική η ίδρυση του Ειδικού Ελεγκτικού Γραφείου

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας αναφέρεται πως σχεδιάζεται η προώθηση εντός του προσεχούς διμήνου νομοθετικής ρύθμισης για όσους λαμβάνουν παρανόμως συντάξεις, ενώ σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές, θα κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από συντάξεις ή επιδόματα. Υπενθυμίζουμε πως τον Απρίλιο του 2012 καταθέσαμε στη Βουλή προσθήκη στο σχέδιο Νόμου «Κανονισμός Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις» για την ίδρυση Ειδικού Ελεγκτικού Γραφείου που θα έχει όλες τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας και θα διαβιβάζει αμελητί τα πορίσματα ελέγχου στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα για άσκηση πειθαρχικών διώξεων σε βάρος εμπλεκόμενων υπαλλήλων και ιατρών.
Στόχος ήταν ο προσδιορισμός όσων εμπλέκονται σε παρανομίες και συναλλαγές, η ταχεία αξιοποίηση των πορισμάτων που προκύπτουν από διενέργεια ελέγχου και παρέχουν ενδείξεις για κακοδιαχείριση ή παράνομη διάθεση κονδυλίων για δαπάνες υγείας και πρόνοιας και βέβαια η διεκδίκηση και επιστροφή εντόκως των βεβαιωθέντων ποσών και η αναζήτηση τυχόν ποινικών και αστικών ευθυνών σε όσους εμπλέκονται στις παρανομίες. Δυστυχώς με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας η νομοθετική πρωτοβουλία αυτή δεν ψηφίσθηκε τελικά. Τα όσα αποκαλύπτονται για κρούσματα παρανομιών που υποκρύπτουν πράξεις συναλλαγής καθιστούν επιτακτική σήμερα την ίδρυση του Ειδικού Ελεγκτικού Γραφείου με τη δομή και τις αρμοδιότητες που προβλέπονταν στο αρχικό σχέδιο νόμου που καταθέσαμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου