Πέμπτη 16 Αυγούστου 2012

Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης: υπηρεσία διεκπεραίωσης ή καινοτόμα κυβερνητική δομή με ουσιαστικές αρμοδιότητες


ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΛΑΡΗ

Βουλευτή ΠΑΣΟΚ

Η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (ΕΜΑ) του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει μια ευέλικτη κυβερνητική δομή με αποστολή τη συγκρότηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε Μακεδονία και Θράκη. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονταν ο σχεδιασμός, η προώθηση και η εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και όσων σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το πρόγραμμα INTERREG, το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, η αξιολόγηση, χρηματοδότηση και εποπτεία των ιδιωτικών επενδύσεων, δημόσιες πολιτικές ανάπτυξης των λιμένων του χώρου ευθύνης της, η υποστήριξη και προώθηση των Περιφερειακών οικονομικών διακρατικών σχέσεων και η ενίσχυση της εξωστρέφειας, με τις χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με εφαρμογή σύγχρονων αρχών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ο ρόλος της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης δεν περιορίζονταν στη διεκπεραίωση επενδυτικών σχεδίων για τη Βόρεια Ελλάδα. Αιχμή του δόρατος της διαρθρωτικής αυτής αλλαγής αποτελούσε η οργάνωση και λειτουργία πρότυπης μονάδας με σκοπό την εξυπηρέτηση, από αυτήν και μόνο, για όλα τα στάδια (one stand step) κάθε επενδυτικού σχεδίου. Στο σύντομο διάστημα λειτουργίας της, παρά την ελλιπή στελέχωσή της και την αδιαφορία έως εχθρότητα του αθηνοκεντρικού συστήματος, απέδειξε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες του επιχειρηματικού και εμπορικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας. Η κατάργηση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης και η ένταξη των γραφειοκρατικών διαδικασιών παραλαβής και εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ακυρώνει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της διαθρωτικής αλλαγής, που συγκροτούσε η καινοτόμα αντίληψη λειτουργίας της. Στη σημερινή συγκυρία στόχος δεν είναι να ανασυστήσουμε μια κυβερνητική δομή, το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, με καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, που θα εξαντλεί την παρουσία της στη συμβολική υπενθύμιση των απαράγραπτων εθνικών μας δικαιωμάτων. Αυτά εξυπηρετούνται από τη νέα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που, εκτός των άλλων, κατοχυρώνει την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητά μας μέσω του ονόματος των 3 Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), με πολλαπλή δηλαδή εκπροσώπηση στην Ευρώπη των Περιφερειών.

Η μοναδική προοπτική εξόδου από την κρίση θα επιτευχθεί μέσω διαρθρωτικών αλλαγών που θα σηματοδοτήσουν το μετασχηματισμό του διοικητικού και αναπτυξιακού παραδείγματος της χώρας. Αυτή ακριβώς ήταν και η θεμελιώδης αντίληψη για την ίδρυση και λειτουργία της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης. Η κατάργησή της ή η υποβάθμισή της σε υπηρεσία διεκπεραίωσης επιχειρηματικών αιτημάτων ακυρώνει το διαρθρωτικό χαρακτήρα της και αποστερεί από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία δηλαδή και τη Θράκη, μια καινοτόμα κυβερνητική δομή με ουσιαστικές αρμοδιότητες. Βιώσιμη και έμπρακτη πολιτική στήριξης των διαρθρωτικών αλλαγών είναι η ανασύσταση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης υπό την εποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου