Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Trabzon köylüsü Sokrat ve Platon'un dilini konuşuyor

İLİŞKİLİ HABERLER
köylüsü Sokrat ve Platon'un dilini konuşuyor
Rumlar'la güzel dostluklar kuruldu
Evde, kahvede tek dil: Romeika

köylüsü Sokrat ve Platon'un dilini konuşuyor

İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, 'da 5 bin köylünün halen kullandığı Romeika lehçesi, ünlü filozoflar Sokrat ve Platon'un konuştuğu antik Yunanca'yla yapısal benzerlik taşıyor
'un çevresindeki bir grup köyde konuşulan Rumca lehçenin, artık kullanılmayan antik Yunanca'ya yakın bir dil olabileceği ileri sürüldü. İngiliz Independent gazetesi, konuyla ilgili araştırma yapan Cambridge Üniversitesi'nden filoloji uzmanı 'nun çalışmasına yer verdi. Dilbilimcilerin, 5 bin kadar köylünün konuştuğu Pontus Rumcası'nın bir lehçesi olan Romeika lehçesinin, ünlü filozoflar Sokrat ve Platon'un da konuştuğu antik Yunanca'yla yapısal benzerlikleri olduğuna dair görüşü de haberde yer aldı.

YAPISAL BENZERLİK İDDİASI

Bugün bilinen diğer Yunan lehçelerinde mastar kullanımının kaybolduğuna dikkat çeken Sitaridou, Romeika lehçesinde yalnızca mastarın olmadığını, aynı zamanda Latin dilleri dışında daha önce gözlemlenmemiş mastara ait ilginç yapılar bulunduğunu ileri sürdü. Bugün Romeika lehçesini konuşanların antik Yunanlar'ın doğrudan torunları mı olduğu, yoksa antik Yunan kolonicilerinin zoruyla onların dillerini kullanan yerli bir halktan mı geldikleri bilinmiyor.

YOK OLMA TEHLİKESİ

Haberde, yazılı bir formu olmayan Romeika lehçesinin bugün yok olma tehlikesiyle en fazla karşı karşıya olan diller arasında bulunduğu saptaması da yapıldı. Yazıda Romeika lehçesinin yanı sıra, Sitaridou'nun bu lehçeyi konuşanlara dair sosyolojik tespitlerine de yer verildi. Romeika lehçesini konuşanların tamamının Müslüman olduğunu söyleyen Sitaridou, bu insanların son derece içlerine kapalı olduğunu ve topluluk dışı hemen hiç evlilik yapmadığını vurguladı.

'ROMEIKA EYUDUR'
Köyde sırtında lahanalarla Romeika dilince türkü söyleyen Fatma Aydın, "Rumca nasıl bir dildir" sorusuna, yöresel şiveyle, "Eyudur" yanıtını veriyor. Eşi Ahmet Aydın ise "Bizim evde Rumcanın dışında başka dil konuşulmaz" diyor.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου