Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

(την στιγμή που ο Πανίκας σαχλογελά με στον Αυτιά) ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΠΑΖΙΑ -καταδίκη 100.000 ευρώ την ημέρα- στην Κ. Μακεδονία για την Κορώνεια!

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ

Νεκρό φοινικόπτερο στην αποξεραμένη λίμνη

 Μετά από 8 χρόνια διαχείρισης του αναθεωρημένου (2003) Master Plan για την αποκατάσταση της λίμνης Κορώνεια από τον Π. Ψωμιάδη, στο οποίο η Νομαρχία Θεσσαλονίκης ήταν ο καθ’ ύλην αρμόδιος (επισπεύδων φορέας) ο οποίος σχεδίασε, μελέτησε, συντονίζει, παρακολουθεί αυτό το έργο και είναι υπεύθυνος να εκτελέσει το μεγαλύτερο τμήμα του, κατόρθωσε όμως να στείλει την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, με κίνδυνο το ελληνικό δημόσιο, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, να πληρώνει 100.000 ευρώ την ημέρα.

Επειδή πρέπει συγκεκριμένα να μιλήσουμε για την ανικανότητα και την αβελτηρία του κυρίου Περιφερειάρχη, αναφέρουμε ότι κανένα από τα έργα τα οποία είχε συγκεκριμένα δεσμευτεί να κάνει δεν έχει εκτελέσει. Όπως:

-Έργα δημιουργίας και διαμόρφωσης υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων
-Έργα βελτίωσης υδραυλικών χαρακτηριστικών και αμφίδρομη λειτουργία της ενωτικής τάφρου
-Έργα λιμνοδεξαμενών ωρίμανσης
-Παρακολούθηση διαχειριστικών παρεμβάσεων και δημιουργίας συστήματος λήψης αποφάσεων
-Διαχείριση καλαμώνων  στο υγροτοπικό σύστημα της Κορώνειας    
-Εφαρμογή και παρακολούθηση της ΚΥΑ για τα τοξικά και τον έλεγχο των αποβλήτων, των λημμάτων της περιοχής  κ.λπ.

...Σοβαρότητα?????
Η επίλυση της αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας απαιτεί πρώτα απ’ όλα σοβαρότητα και δεύτερον να βασίζεται στη λογική της αναίρεσης των αιτίων που την έχουν δημιουργήσει, δηλαδή το αναπτυξιακό μοντέλο της περιοχής να προσαρμοστεί στις ανάγκες του υγρότοπου που απαιτεί ολοκληρωμένη διαχείριση και δράση, δηλαδή σύνδεση, συνέργια, συντονισμό ενός συλλόγου τεχνικών, παραγωγικών και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων η οποία θα έχει τη στήριξη όλων των κοινωνικών φορέων της περιοχής.    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου