Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

Μόνο αν παραχθεί στον τόπο χρήμα μπορούμε να ελπίζουμε σε ανάπτυξη και σε ανάκαμψη

Διαβούλευση για το νέο ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Μ.Μπόλαρης: Χρειαζόμαστε νέο παραγωγικό πρότυπο. Μόνο αν παραχθεί στον τόπο χρήμα μπορούμε να ελπίζουμε σε ανάπτυξη και σε ανάκαμψη

Χρειαζόμαστε νέο παραγωγικό πρότυπο στην προετοιμασία της διαβούλευσης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο - Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ. 2014-2020).

Συμμετείχαμε ως χώρα και χρηματοδοτηθήκαμε αρχικά από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ), τα τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης: το Α΄, το Β΄ και το ΕΣΠΑ. Δεκάδες δισεκατομμυρίων ευρώ εισέρρευσαν στη χώρα με τη μορφή χρηματοδότησης προγραμμάτων. Και στη συνέχεια μπήκαμε στην κρίση...Φθάσαμε στα όρια της πτώχευσης...Αν λέει κάτι αυτό για τον σχεδιασμό, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, τη διαχείριση!

Σήμερα βρισκόμαστε πάλι στην έναρξη μιας νέας διαβούλευσης για την διαμόρφωση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Είναι φανερό από τις διαδικασίες που δρομολογεί το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι συμπεριφέρεται σαν να μην έχει μεσολαβήσει η κρίση. Προσποιείται πως δεν βλέπουν ότι το παραγωγικό σύστημα με το οποίο πορεύτηκε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες έχει καταρρεύσει. Ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι σοβαρές μας επιχειρήσεις, πλέον ασφυκτιούν, η πρωτογενής παραγωγή είναι ακαθοδήγητη και εξαρτώμενη από τις επιδοτήσεις, ο τουρισμός χωρίς σχέδιο.

Η αρμόδια πολιτική ηγεσία και η γραφειοκρατία που είναι υπεύθυνοι για την Ανάπτυξη συμπεριφέρονται όπως πριν... Χωρίς τα κρίσιμα συμπεράσματα από τα λάθη που προηγήθηκαν. Όπως όταν διαχειριζόταν δις ευρώ οδηγώντας την χώρα στην κρίση.
Είναι φανερό ότι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λειτουργούν με τη δύναμη της αδράνειας, δεν έχουν αντιληφθεί ότι χρειαζόμαστε άλλο παραγωγικό πρότυπο.
Αν δεν παραχθεί στον τόπο χρήμα, δεν μπορούμε να ελπίζουμε ούτε σε ανάπτυξη ούτε σε ανάκαμψη. Βαυκαλίζονται κάποιοι ότι η χώρα θα σωθεί από ξένους μεγάλους επενδυτές. Λες και η ανάπτυξη έχει ή είχε ποτέ σχέση με την φιλανθρωπία ή την ελεημοσύνη!
Είναι ευθύνη όλων μας και πρώτα της υπεύθυνης πολιτικής ηγεσίας να πει ξεκάθαρα ότι αν δεν παραχθεί στη χώρα χρήμα δεν θα υπάρξει ούτε ανάκαμψη ούτε ανάπτυξη. Αν δεν παράξουμε ποιοτικό προϊόν, εάν δεν προσθέσουμε αξία με την καινοτομία, εάν δεν λειτουργήσουμε ανταγωνιστικά και με εξωστρέφεια, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε ανάπτυξη.

Εάν τα χρήματα της νέας Προγραμματικής Σύμβασης (Σ.Ε.Σ. 2014-2020) δεν τα στοχεύσουμε στην ανάκαμψη, στηρίζοντας την μικρομεσαία υγιή επιχείρηση, θα χάσουμε μία ακόμη ευκαιρία. Από τις προκαταρκτικές καθυστερημένες διαδικασίες για την διαβούλευση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης αποδεικνύεται ότι το Υπουργείο δεν έχει σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, την αναδιάταξη της παραγωγικής βάσης της χώρας. Μας έχουν μείνει μόνο οι διακηρύξεις των Ζαππείων... προεκλογικής χρείας.
Απάντηση σε όλα αυτά είναι η ύπαρξη και υποστήριξη ενός νέου προτύπου παραγωγής για την Ελλάδα, από τον πρωτογενή τομέα ως τις υπηρεσίες, τον τουρισμό, την ενέργεια. Πρέπει να αξιοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή το μεγάλο στρατηγικό μας πλεονέκτημα που είναι τα νέα παιδιά της πατρίδας, με τις γνώσεις τους, τις ξένες γλώσσες, την επιμόρφωση, τα μεταπτυχιακά, την ευρωπαϊκή εμπειρία τους. Αντί «μοιραίοι και άβουλοι» να βαθαίνουμε την κρίση, πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση με επιτυχία. Η χώρα και οι πολίτες έχουμε τις απαραίτητες δυνάμεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου