Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

Ο υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Μάρκος Μπόλαρης, απαντά στις ερωτήσεις του in.gr

in_logo
_500xΟ αναπτυξιακός βηματισμός της Κ.Μακεδονίας είναι η πρόκληση που μας περιμένει, δηλώνει ο υποψήφιος περιφερειάρχης Μ.Μπόλαρης

Ονομάστε τους τρεις πρώτους στόχους σας εφόσον εκλεγείτε.
Μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα να λειτουργήσει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σαν καταλύτης στη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος ανάπτυξης και να μεταβληθεί η ίδια ως πρότυπο οργανωτικής δομής. Να έχει στο επίκεντρό της τον πολίτη και να διακρίνεται για τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητά της. Αυτό μπορεί να γίνει με ολοκληρωμένη αξιοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και με αξιοποίηση σε πνεύμα αξιοκρατίας του αξιόλογου στελεχιακού δυναμικού που έχει η περιοχή. Παράλληλα, θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση μιας αναπτυξιακής στρατηγικής, που θα δώσει όραμα στην Κεντρική Μακεδονία, που θα ισχυροποιήσει τη θέση μας στην ΝΑ Ευρώπη, για να μην συμπιεστεί κι άλλο η παραγωγική βάση της περιοχής. Να μπουν τα θεμέλια για μια κοινωνικά δίκαιη Περιφέρεια.


Πιστεύετε ότι ο «Καλλικράτης» δίνει περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας; Πώς θα αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στο νέο πλαίσιο;
Η νέα ισχυρή αιρετή αυτοδιοίκηση της Περιφέρειας μεταβάλλει τα δεδομένα στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν αλλάζει απλώς ο τρόπος που διοικείται η Ελλάδα, αλλάζει ο τρόπος που αναπτύσσεται η Ελλάδα. Πρόκειται για μια συστημική αναδιάρθρωση με ορίζοντα αναπτυξιακό. Είναι μια πρόκληση για τις δυνάμεις της περιφέρειας, που χρόνια τώρα παραμένανε αδρανοποιημένες από την κεντρική γραφειοκρατία, να αναλάβουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος περιφερειακής πολιτικής, που θα συνδέεται με το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης. Αφήνουμε την πρακτική των μικροπαρεμβάσεων και οργανώνουμε συνέργειες και συνεργασίες που θα αναδείξουν την αναπτυξιακή δυναμική μας έξω από τα σύνορα της χώρας.

Πώς θα εξασφαλίσετε ότι δεν θα επαναληφθεί το φαινόμενο απώλειας πόρων από το ΕΣΠΑ, από τη στιγμή που οι Περιφέρειες θα μπορούν να απορροφούν απευθείας κοινοτικά κονδύλια;
Με τη συγκρότηση μια ολοκληρωμένης περιφερειακής πολιτικής που θα καταστήσει την περιοχή μοχλό της ενδοπεριφερειακής αναδιάρθρωσης και σημείο αναφοράς για μια παρουσία με αξιώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με διαφάνεια και εντιμότητα κοινωνικών προτεραιοτήτων. Απορρίπτοντας το πελατειακό σύστημα που καταδίκασε τον τόπο σε αναπτυξιακή υστέρηση και καλλιέργησε αντικοινωνικές συμπεριφορές. Με αλλαγή επιπέδου σχεδιασμού και στρατηγικής, με τον εξορθολογισμό της οργάνωσης των υπηρεσιών, με μακρόπνοες πολιτικές ανάπτυξης, ικανές να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. Προκρίνοντας το δημόσιο συμφέρον έναντι της ατομικής βολής, το συλλογικό όραμα έναντι της προσχηματικής και επικοινωνιακής φενάκης, την αλληλεγγύη έναντι της ιδιωφέλειας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει σημαντική παρουσία στην αγροτική παραγωγή της χώρας. Πώς μπορεί να σταθεί δίπλα στους αγρότες -και ειδικά τους νέους- στηρίζοντας είτε νέες μορφές καλλιέργειας είτε την ανάπτυξη των υπαρχουσών;
Αναδεικνύοντας την ποιότητα βασικό συντελεστή της αγροτικής μας παραγωγής με ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανάπτυξης, δηλαδή με δράσεις που θα κινούνται στη λογική της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας. Συνδυάζοντας την ποιοτική γεωργική παραγωγή και τη χωρική κατανάλωση (αγροτουρισμό, περιβάλλον, ποιοτικά προϊόντα) για να έχουν οι αγρότες εγγυημένο εισόδημα ανεξάρτητα από το καθεστώς των επιδοτήσεων που έχει περιορισμένο ορίζοντα. Με αξιοποίηση της αγροτοδιατροφικής παράδοσης που συνδυάζει γεωγραφική και παραγωγική πολυμορφία. Θέλουμε για παράδειγμα την Ημαθία και την Πέλλα να είναι οι ποιοτικοί οπωρώνες της Ευρώπης, υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα από τις Σέρρες ή το Κιλκίς να εξάγονται και πέραν του Ατλαντικού. Με ελκυστική σχεδιαστικά τυποποίηση αναβαθμίζουμε την προστιθέμενη αξία της πρωτογενούς μας παραγωγής. Η Περιφέρεια μπορεί μέσω προγραμμάτων και συμπράξεων και κυρίως με την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης της παραγωγής να συμβάλλει αποφασιστικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Πώς μπορεί ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας να φέρει ξανά την ανάπτυξη στην περιοχή του με δεδομένη την αποβιομηχάνιση και την αύξηση της ανεργίας; Πώς θα σταματήσει η «μετανάστευση» οικονομικών δραστηριοτήτων από τη Βόρεια Ελλάδα σε γειτονικές χώρες;
Ως ισότιμοι συνομιλητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να διεκδικήσουμε με επεξεργασμένο σχεδιασμό τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη στην περιοχή. Με στόχευση αναπτυξιακή, με συνεκτικό περιφερειακό σχεδιασμό και διάφανη διαχείριση μπορούμε να πετύχουμε την πρόκληση της ανάπτυξης. Η αναπτυξιακή πορεία της Περιφέρειας πρέπει να οργανωθεί με άξονες αναφοράς την καινοτομία και την ποιότητα. Να διαμορφώσουμε αυτό που αποκαλούμε «έξυπνη Περιφέρεια» ή «Περιφέρεια της μάθησης», δηλαδή μια περιφερειακή διοίκηση και ένα πολιτισμικό και μαθησιακό περιβάλλον που προάγουν την καινοτομία και την ποιότητα.
Η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας συνδυάζει μεγάλο εύρος συγκριτικών πλεονεκτημάτων που παραμένουν αναξιοποίητα: Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, η γεωστρατηγική μας θέση, η Ζώνη Καινοτομίας με το αξιόλογο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό, το εξαιρετικό πολιτισμικό απόθεμα που μέσα από το σχεδιασμό διαδρομών μπορεί να αναβαθμίσει ποιοτικά τον τουρισμό μας, η εύφορη ενδοχώρα που μπορεί να μεταβληθεί σε παραγωγό ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Να η πρόκληση που μας περιμένει. Ο αναπτυξιακός βηματισμός της Κεντρικής Μακεδονίας θα γίνει με υπέρβαση της πελατειακής και εγχώριας διαπλοκής που υπονομεύει τους αναπτυξιακούς ορίζοντες της Περιφέρειας.

Ως υποψήφιος περιφερειάρχης, ποιες είναι οι θέσεις σας γύρω από τις εξελίξεις στο θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ;
Η εκκρεμότητα της ονομασίας της ΠΓΔΜ θα βρει λύση μέσα από την κοινή εθνική γραμμή, τη χάραξη της κόκκινης γραμμής που αποφάσισαν τα ελληνικά κόμματα. Το ζητούμενο σήμερα, όπως έχει προσδιορισθεί μέσα από την εθνική γραμμή που χαράχτηκε από τα κόμματα του ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι να βρεθεί μια ονομασία που να ακυρώνει το ιδεολόγημα του «Μακεδονισμού». Δεν υπάρχει Μακεδονικό έθνος, ούτε Μακεδονική γλώσσα όπως ισχυρίζονται οι γείτονές μας. Τα ζητήματα αυτά τα έχει λύσει η επιστημονική έρευνα. Εμείς ως χώρα είμαστε εξωστρεφείς και επιζητούμε σχέσεις καλής γειτονίας με όλους του λαούς της Βαλκανικής. Η λύση στην ονομασία θα προκύψει με βάση την αλήθεια και θα πρέπει να είναι κοινά αποδεκτή. Αν δεν συμφωνήσουμε εμείς δεν μπορεί να υπάρξει λύση.
Άννα Ανδίρα - Νένα Σώκου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου