Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΕΩ-πλαστο-ΓΡΑΦΙΑ και ΑΝ-Ιστόρητη ΕθνοΜΥΘΟπλασία

Ντοκουμέντο γιά το τι διδάσκουν στα σχολεία της Αλβανίας για την ΕλλάδαΜίσος, φανατισμό αλλά και πλαστογραφημένη Ιστορία που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματική, διδάσκει η αλβανική κυβέρνηση στους μαθητές των σχολείων. Οι νεαροί Αλβανοί μέσα από τα νέα επίσημα σχολικά βιβλία τους μαθαίνουν την Ιστορία της «Μεγάλης Αλβανίας» και διδάσκονται, μεταξύ άλλων, ότι «η Βορειοδυτική Ελλάδα, από τη Φλώρινα έως την Πρέβεζα, είναι αλβανικό εθνικό έδαφος στο οποίο "αιμοσταγείς" Έλληνες πραγματοποίησαν "εθνοκάθαρση" στους Τσάμηδες που πλειοψηφούσαν στα χώματα αυτά». 


Η νέα γενιά Αλβανών μαθαίνει, μεταξύ άλλων, πως... έχει ίδιο DΝΑ με τον βασιλιά Πύρρο της Ηπείρου και την Ολυμπιάδα, μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όλα αυτά τυπώθηκαν φέτος στα επίσημα σχολικά εγχειρίδια με την έγκριση του αλβανικού υπουργείου Παιδείας.

Στο νέο βιβλίο «Γεωγραφία της Αλβανίας», που εκδόθηκε φέτος και ήδη αποτελεί διδακτική ύλη στα λύκεια της χώρας, οι μαθητές διδάσκονται όχι μόνο για τη γεωγραφία της χώρας τους αλλά και για περιοχές όμορων χωρών που, σύμφωνα με τους συγγραφείς, κατοικούνται από Αλβανούς.

Στις «αλβανικές περιοχές» (treva shqiptare) που έμειναν εκτός αλβανικού κράτους περιλαμβάνονται το Κοσσυφοπέδιο, τμήματα του Μαυροβουνίου και της Σερβίας, η μισή έκταση των Σκοπίων και βέβαια ολόκληρη η ΒΔ Ελλάδα, με τους Νομούς Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και το βόρειο τμήμα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.Συγκεκριμένα, όσον αφορά στη χώρα μας, στο κεφάλαιο «Οι αλβανικές περιοχές στην Ελλάδα», αναφέρονται τα εξής: «Είναι αλβανικές περιοχές που αδίκως προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος το 1913 από το Συμβούλιο των Πρεσβευτών.

Οι ιστορικές εξελίξεις, οι μαζικές βίαιες μετακινήσεις των αυτοχθόνων αλβανικών πληθυσμών και η έλλειψη επίσημων στοιχείων δυσκολεύουν των προσδιορισμό των αλβανικών περιοχών στην Ελλάδα και κυρίως των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων των συγκεκριμένων περιοχών. Αυτές οι περιοχές βρίσκονται στη Βορειοδυτική Ελλάδα, νότια της "Μακεδονίας" και νοτιοανατολικά της Αλβανίας μέχρι τον κόλπο της Άρτας και αποτελείται από τις περιοχές Τσαμουριά, Φλώρινα, κ.λπ.».
Οι συγγραφείς του βιβλίου υποστηρίζουν πως η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει «εθνοκάθαρση» με στόχο τον αφανισμό των Αλβανών που ζούσαν εκεί. Ο χάρτης με τη Μεγάλη Αλβανία και τις όμορες «αλβανικές περιοχές» κοσμεί το εξώφυλλο τόσο του βιβλίου όσο και του τετραδίου ασκήσεων των μαθητών που καλούνται, για παράδειγμα, να ζωγραφίσουν τις περιοχές της Ελλάδας όπου ζουν... Αλβανοί ή να απαντήσουν στα ερωτήματα: «Ποιες είναι οι αλβανικές περιοχές της Ελλάδας;» ή «Αναφέρετε τις εκδιώξεις που υπέστησαν οι Αλβανοί από τις ελληνικές αρχές».

1 σχόλιο:

 1. H στασιμότητα και το πολύμορφο τέλμα που παρουσιάζουν σήμερα οι Έλληνες,δίνει το έναυσμα και το σύνθημα και αποτελεί το εναρκτήριο σάλπισμα και βήμα προς όλους αυτούς τους σωβινιστές-σκοταδιστές των ομόρων χωρών να επιτίθενται με πρωτοφανή σφοδρότητα έναντι εκείνου του ανωτέρου πολιτισμικού στοιχείου που εγγενώς τους χαρακτηρίζει ανέκαθεν α λ λ ά που επιμελώς και τεχνηέντως αποκρύπτουν και που,κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ό τ α τ α,τους έχει φέρη 'στη ζ ω ή από το σημείο που επρόκειτο για νεφελώδη φυλετικά ανεμοσκορπίσματα-υπολείμματα,προ'ι'όντα και αποτελέσματα διεθνών συνθηκών και συγκυριών.
  Οι τυραννίσκοι Σκιππετάρροι,εγώ θα σας έλεγα,κ.Ευαγγελίδη,πως μιμούνται πλήρως όχι τ ό σ ο τους παράφρονες Σκοπιανοβουλγάρους,με τους οποίους,άλλωστε,διαφοροποιούνται αντιμαχόμενοι και αποστασιοποιούνται ως επί το πλείστον,ό σ ο ν τους Τούρκους,αποζητούντες να ''κατοχυρωθούν'' εμμανώς από όλες τις ''απόψεις'' και πλευρές.Παραλλήλως,δε,είναι νομοτελειακό προς την Ιστορία πως ό σ ο ν εκτραχύνονται,τ ό σ ο ν άνανδροι εκτιμώνται έναντι ενός τ α κ τ ι κ ο ύ ελληνικού στρατού και μιας πράγματι φιλοπροόδου ελληνικής κοινωνίας.'Στο τ έ λ ο ς,ν α γνωρίζουν ό λ ο ι αυτοί οι κύριοι πως η α ν ο χ ή και τα ό ρ ι α των Ε λ λ ή ν ω ν εξαντλούνται και το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα,ε κ ό ν τ ε ς-ά κ ο ν τ ε ς,θα τους κ α τ α κ α ύ σ η τα σπλάγχνα.
  Ό σ ο ν η ''απελευθέρωσή'' των προ'υ'ποθέτει και εξαρτάται από ανίερες συμμαχίες κυρίων προς υ π ο δ ο ύ λ ω σ η άλλων λ α ώ ν της περιοχής του Αίμου,η θ η λ ι ά θα τους περισφίγγη στενότερα και οι απαιτήσεις των Ευρωπαίων Επιτρόπων θα είναι μεγαλύτερες και,πρωτίστως,α π τ ό τ ε ρ ε ς.
  Η υποκινούμενη αποθράσυνσή των,κατ'εμέ,προκύπτει και ως ένας εκρηκτικός συνδυασμός ελληνικής α μ ε λ ε ί α ς και ελληνικού δ ό λ ο υ.Τα πρωτάκουστα αυτά μισάνθρωπα σχολικά εγχειρίδια αφ'ενός τονίζουν την επιτακτική ανάγκη συγκρότησης μετώπου από Έλληνες για την προστασία και στήριξη των Βορειοηπειρωτών αδελφών και αφ'ετέρου την ο φ ε ι λ ή προς τα παιδιά μας για λόγο καταγγελτικό,λόγο στιγματισμού αυτού του ν ε ο σ τ α λ ι ν ι κ ο ύ μορφώματος 'σε όλα τα φόρα,με όλες μας τις δυνάμεις και από όλα τα δυνατά,ικανά μέσα!

  Η μονέδα και η συνταγή της συναλλαγής της αυλοκολακείας,με τους Οθωμανούς να το επιδιώκουν παγίως,υπήρξε κ α ι για ε κ ε ί ν ο υ ς το αρχέγονο ένστικτο και το ισχυρότατο κίνητρο από ιδρύσεως του κράτους-υβριδίου των κατά τις απαρχές του εικοστού και με την εθνική συνείδηση και ταυτότητα να φαντάζη εξωπραγματική,στενόχωρη,περιοριστική,να φαντάζη απάρνηση του προτέρου ορεσιβίου-τσιφλικάδικου ακαταστάτου τρόπου ζωής και εκτεταμένη προσπάθεια αφομοιωτικού ''εκπολιτισμού'' των!

  Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΓΗ Ο Υ Δ Ε Ν Α ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ε Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΤΣΙΚΟΚΛΕΠΤΕΣ!
  Α Ν Α Χ Ω Μ Α Τ Α ΚΑΙ Μ Ε Τ Ω Π Α ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Η Σ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ε Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΤΣΙΚΟΚΛΕΠΤΕΣ!

  Οι αγύρτες Τουρκαλβανοτσάμηδες 'βρίσκουν,ασφαλώς,έδαφος και πατήματα και επιμένουν να ισχυρίζονται όσα ισχυρίζονται με το σ η μ ε ρ ι ν ό καθεστώς που και τους εξέθρεψε,καθότι 'σε άλλες,'σε διαφορετικές,στρυφνές εποχές θα 'σύροντο παραχρήμα και αυθημερόν κρεμάμενοι μετά βδελυγμίας 'στα Ιωάννινα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή