Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Όλα τα σχετοκά με την έκπτωση Ψωμιάδη (άρθρο στο TAXALIA)

8 Απρ 2011


Όλη η αλήθεια για την έκπτωση / αργία Ψωμιάδη και την αναπλήρωσή του


Διαβάζουμε στο διαδίκτυο του κόσμου τις ανοησίες, χωρίς τεκμηρίωση.
Σήμερα λοιπόν σας παρουσιάζουμε τι ακριβώς ισχύει με παράθεση των σχετικών νομοθετημάτων.

Το Εφετείο Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Παναγιώτη Ψωμιάδη, σε ένα χρόνο φυλάκιση με τριετή αναστολή "για παράβαση καθήκοντος", όταν ασκούσε καθήκοντα Νομάρχη.
Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 9 του κώδικα νομαρχιακής αυτοδιοίκησης (Πδ 30/1996) ο Νομάρχης εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του, αν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργός ή συμμέτοχος για παράβαση καθήκοντος, “εφόσον το τελευταίο στρέφεται κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή νομικών προσώπων της”, όπως ρητά ορίζεται.  


Σύμφωνα με το άρθρο 236, παρ. 1, εδ. Γ’ του Ν. 3852/2010 (“Καλλικράτης”) οι περιφερειάρχες εκπίπτουν αυτοδικαίως για τον ίδιο λόγο από το αξίωμά τους. 

Η χθεσινή απόφαση ήταν από το πενταμελές  Εφετείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου εκδικάστηκε έφεση στην ποινή που επέβαλλε το τριμελές εφετείο, στο οποίο καταδικάστηκε την 13-2-2009.
Σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας:
Άρθρο 111. - Δικαστήριο εφετών. Το δικαστήριο εφετών δικάζει:…. 7. Τα πλημμελήματα των αρχιερέων, των νομαρχών, των δικηγόρων, των δικαστών πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, συμπεριλαμβανομένων των παρέδρων, των ειρηνοδικών, ειδικών πταισματοδικών, των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των παρέδρων και εισηγητών του, των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Γενικού Επιτρόπου και των αντεπιτρόπων που υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του Γενικού Επιτρόπου, του επιτρόπου και των αντεπιτρόπων της επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
Άρθρο 497. - Ανασταλτική δύναμη της έφεσης 6. Η έφεση που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ή τον κατηγορούμενο κατά των αποφάσεων του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου και του τριμελούς εφετείου δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, είτε αυτή είναι αθωωτική είτε καταδικαστική, εκτός αν έχει επιβάλει την ποινή του θανάτου. Μπορεί όμως το δικαστήριο να χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση που θα ασκηθεί από τον κατηγορούμενο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 2 του παρόντος. (το τελευταίο εδάφιο που προστέθηκε με την παρ.11 άρθρου 3 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 88) αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.20 άρθρ.2 εδ. γ' Ν.2408/1996 (Α 104) (σημ.: η παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.1649/1986 (ΦΕΚ Α 149) ορίζει ότι:"Στα άρθρα 109, 322, παρ. 3, 448 παρ.1, 486 παρ.2, 489 παρ.1 εδάφ. στ 490 παρ. 2, 497 παρ. 6, όπως έχουν αντικατασταθεί ή προστεθεί με διατάξεις του ν. 969/1979, καθώς και σε κάθε άλλη διάταξη, όπου γίνεται λόγος για πενταμελές εφετείο, νοείται εφεξής το τριμελές εφετείο και, όπου γίνεται λόγος για επταμελές εφετείο, νοείται εφεξής το πενταμελές εφετείο). του επιτρόπου και των αντεπιτρόπων της επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.

Εδώ γεννάται ένα μέγα νομικό ζήτημα, για τον έπρεπε να τεθεί σε αργία, ήδη από το πρώτο δικαστήριο της 13-2-2009, ο κ.Ψωμιάδης, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, επειδη αυτή η διάταξη υπάρχει στον Ν.3852/10, αλλά όχι στον παλαιότερο.
Γνώμη μας είναι το συγκεκριμένο εδάφιο μπήκε στον "Καλλικράτη", ειδικά για να τεθεί σε αργία ο κ.Ψωμιάδης, έπρεπε να εφαρμοστεί ήδη από τη δημοσίευση του νόμου το άρθρο αυτό και να τεθεί σε αργία ο Νομάρχης, κάτι που δεν έκανε η περιφερειάρχης Μαρία Λιονή, εντός του 2010, ως ώφειλε (κατά τη γνώμη μας).

Συνεπώς ο κ.Ψωμιάδης θα τεθεί σε αργία και όχι θα εκπέσει, "ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση", δηλαδή απόφαση του Αρείου Πάγου. Αν η απόφαση του Αρείου Πάγου, (στον οποίο προφανώς θα καταφύγει ο τ.Νομάρχης), είναι αθωωτική, θα αρθούν οι συνέπειες και το διοικητικό μέτρο (της αργίας) θα θεωρηθεί ως "μηδέποτε επιβληθέν".

Σε αργία θα τεθεί όταν ο Γ.Γ. της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θύμιος Σώκος λάβει την καθαρογραμμένη απόφαση του Εφετείου στα χέρια του, δηλαδή πρακτικά σε 1-6 μήνες (τόσο κάνουν να καθαρογραφούν οι αποφάσεις του Πενταμελούς Εφετείου Θεσ/νικης συνήθως).

Τι θα γίνει στη συνέχεια:
Στο άρθρο 161 του Ν.3852/10 ("Καλλικράτη") ορίζεται με σαφήνεια το τι θα συμβεί.
Ο κ.Π.Ψωμιάδης, έχει ορίσει ως Αναπληρωτή του, τον Διονύσιο Ψωμιάδη, επομένως ο κ.Δ.Ψωμιάδης θα ασκεί τα καθήκοντα του Περιφερειάρχη, μέχρι τις εκλογές, που προβλέπονται στο επόμενο άρθρο
Μέσα σε 15 μέρες θα συνέλθουν οι σύμβουλοι της παράταξης Ψωμιάδη (και των 7 νομών) και με ψηφοφορία θα εκλέξουν τον νέο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Στην ειδική συνεδρίαση λαμβάνουν μέρος, μόνο σύμβουλοι και όχι διορισμένοι αντιπεριφερειάρχες χωρίς σταυρό, δηλαδή δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ο κ.Τζιτζικώστας της περιφ.ενότητας Θεσσαλονίκης ή ο κ.Καραπαναγιωτίδης της π.ε. Ημαθίας κ.λ.π.
Ο νέος αντιπεριφερειάρχης μπορεί να προέρχεται από οποιονδήποτε από τους 7 νομούς, αλλά προφανώς οι σύμβουλοι θα εκλέξουν τον κ.Διονύσιο Ψωμιάδη, που ήταν πρώτος με μεγάλη διαφορά ψήφων, εκτός εαν δεν το επιθυμεί.
Εαν θεωρηθεί ότι ο Αντιπεριφερειάρχης Διονύσιος Ψωμιάδης, έχει κώλλυμα συμμετοχής στην ψηφοφορία, θα παραιτηθεί, πριν την ψηφοφορία, ώστε να είναι απλός σύμβουλος (παρ.4 του άρθρου 161).
Ο νομοθέτης απέκλεισε κατά τη γνώμη μας ορθώς, τους 7 Αντιπεριφερειάρχες από τη διεκδίκηση στην εκλογή του άρθρ.162, για να μη δημιουργείται "ντόμινο" αντικαταστάσεων.

Για πολλά από τα παραπάνω, μπορεί να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, αφού η νομοθεσία είναι πρόσφατη, η νομολογία ανύπαρκτη και ευχαρίστως θα δεχθούμε παρατηρήσεις και σχόλια νομικών, (στο taxalia@gmail.com) καταλλήλως και πλήρως τεκμηριωμένα κι όχι "συνθηματικά", όπως "το εφετείο ήταν πενταμελές κι όχι τριμελές" ή "γιατί δεν μπορεί να είναι υποψήφιος ο Τζιτζικώστας".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου