Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013

Ποιοί Ρωσοπόντιοι; Σα ξένα είναι Έλληνες και σην Ελλάδα χωρίς σύνταξη....!


Διακοπή καταβολής της σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες ομογενείς – Άμεσο ζήτημα επιβίωσης σε 20.000 υπερήλικες – Εκτεθειμένη η κυβέρνηση, αφού πλήττεται όχι μόνο το κράτος πρόνοιας αλλά και το κράτος δικαίου Στο ζήτημα της διακοπής της σύνταξης από τον ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες ομογενείς που προκαλεί άμεσο ζήτημα επιβίωσης σε 20.000 υπερήλικες, αναφέρεται με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ο βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρης. Με βάση πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, η μηνιαία σύνταξη της τάξεως των 300 ευρώ των ανασφάλιστων υπερηλίκων θα καταβάλλεται εφεξής όταν, πέραν των άλλων προϋποθέσεων, θα συντρέχει και αυτή της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα κατά την τελευταία 20ετία. Ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμη η Υπουργική Απόφαση που θα καθορίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία επανελέγχου, τονίζει ο Σερραίος βουλευτής. Ο κ. Μπόλαρης ρωτά εάν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προτίθεται να συνεχίσει την καταβολή της σύνταξης μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίσει και τη διαδικασία επανελέγχου, καθώς περίπου 20.000 δικαιούχοι ομογενείς έχουν ήδη στερηθεί το ελάχιστο αλλά σημαντικό γι’αυτούς οικονομικό βοήθημα. Επίσης, ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό την αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται με την παρούσα διάταξη του Ν. 4093/2012 οι ομογενείς, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων ήρθε στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1994-2006 και συνεπώς δεν πληρούν την προϋπόθεση της 20ετούς διαμονής. Όπως τονίζει ο κ. Μπόλαρης, με τη νέα διάταξη πλήττεται όχι μόνο το κράτος πρόνοιας αλλά και το κράτος δικαίου, διότι το ελληνικό κράτος κάλεσε πίσω στην ιστορική τους γενέτειρα τους Πόντιους ομογενείς, προστατεύοντάς τους με το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που τους εξασφάλιζε μέχρι σήμερα ένα μηνιαίο βοήθημα και ιατροφαρμακευτική κάλυψη. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση ΘΕΜΑ: Διακοπή καταβολής της σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες ομογενείς – Άμεσο ζήτημα επιβίωσης σε 20.000 υπερήλικες – Εκτεθειμένη η κυβέρνηση, αφού πλήττεται όχι μόνο το κράτος πρόνοιας αλλά και το κράτος δικαίου Οι Έλληνες πόντιοι, που είχαν φτάσει σε αλλεπάλληλα κύματα από τον τουρκικό Εύξεινο Πόντο στην πρών Σοβιετική Ένωση στα τέλη του 19ου αιώνα, άρχισαν να επιστρέφουν στην Ελλάδα κυρίως μετά το 1989, που άρχισε η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Όταν μάλιστα το 1993 το Σοχούμι, η πιο ανθηρή πόλη των Ελλήνων του σοβιετικού Πόντου στην οποία εγκαταστάθηκαν μετά τη μικρασιατική καταστροφή, έγινε το επίκεντρο εμφυλίου πολέμου, δρομολογήθηκε η μεγαλύτερη ειδική επιχείρηση του ελληνικού κράτους σε καιρό ειρήνης, γνωστή ως «Επιχείρηση Χρυσόμαλλο Δέρας», η οποία οδήγησε στον απεγκλωβισμό περίπου 20.000 ομογενών. Από τα τέλη του 1980 μέχρι και σήμερα, υπολογίζεται ότι έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα σχεδόν 200.000 ομογενείς, οι οποίοι αιτήθηκαν και απέκτησαν την ελληνική υπηκοότητα. Το ελληνικό κράτος δημιούργησε το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών δυσκολιών που αντιμετώπισαν με την επιστροφή τους οι ομογενείς, ιδιαίτερα οι υπερήλικες, οι οποίοι λόγω ηλικίας δεν μπορούσαν να βρουν εργασία και να ενταχθούν στην καθημερινή ελληνική πραγματικότητα. Σύμφωνα λοιπόν με τον σχετικό με την ασφάλιση ανασφάλιστων υπερηλίκων Ν. 1296/1982, δημιουργήθηκε στον ΟΓΑ ειδικός λογαριασμός με τον τίτλο «ειδικός λογαριασμός συνταξιοδότησης ανασφάλιστων υπερηλίκων», ο οποίος μάλιστα ήταν οικονομικά ανεξάρτητος από τους άλλους κλάδους ασφάλισης. Από το λογαριασμό αυτό χορηγούνταν μηνίαια σύνταξη περίπου 300 ευρώ σε κάθε ομογενή που είχε συμπληρώσει το 68ο έτος της ηλικίας του, ο οποίος δικαιούνταν επιπλέον και παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Ο ίδιος νόμος μάλιστα έχει εφαρμογή και στους Έλληνες υπηκόους, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης προκειμένου να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν ξεπερνά ένα συγκεκριμένο κάθε φορά ποσό. Ωστόσο με το Ν. 4093/2012, και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 του άρθρου πρώτου, τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 1296/1982, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι της μηνιαίας σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων να πρέπει εφεξής να αποδεικνύουν – μεταξύ άλλων - εικοσαετή διαμονή στην Ελλάδα πριν την αίτηση συνταξιοδότησής τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα διακοπούν οι συντάξεις του ΟΓΑ καθώς και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ένα μεγάλο ποσοστό των υπερηλίκων ομογενών, καθώς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τα οποία επικαλείται σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων των Ελληνοποντίων Παλιννοστούντων από την πρώην ΕΣΣΔ, η συντριπτική πλειονότητα των ομογενών ήρθε στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1994-2006, συνεπώς δεν πληρούν την προϋπόθεση της εικοσαετούς διαμονής στην Ελλάδα. Επειδή οι υπερήλικες ομογενείς που ήρθαν στην Ελλάδα με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον εμπιστεύτηκαν το ελληνικό κράτος, το οποίο με θεσπισμένο νόμο τους αναγνώρισε ειδικό δικαίωμα σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα καθώς και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αφού πολλοί εξ αυτών δεν είχαν συμπληρώσει τα απαραίτητα χρόνια για συνταξιοδότησή τους. Επειδή δεν έχουν συναφθεί μέχρι σήμερα οι απαραίτητες διεθνείς συμφωνίες με τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, σχετικά με την κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, την αναγνώριση της εργασιακής προϋπηρεσίας των ομογενών από τις χώρες προέλευσής τους, καθώς επίσης και δεν έχει εφαρμοστεί σχετικό σύστημα μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από άλλη χώρα. Επειδή σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ90022/2507/76/15-02-2013 απάντηση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ο ακριβής αριθμός των συντάξεων που πρόκειται να διακοπούν και αφορούν ομογενείς από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. θα είναι γνωστός στον ΟΓΑ με το πέρας του επανελέγχου των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν από τους δικαιούχους. Επειδή βάσει της ως άνω απάντησης του Υπουργού, με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4093/2012 θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για το κρίσιμο ζήτημα της απόδειξης της εικοσαετούς διαμονής στην Ελλάδα (ήτοι διευκόλυνση της απόδειξης διαμονής στη χώρα, ευελιξία ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά). Ωστόσο, η Υπουργική Απόφαση που πρέπει να εκδοθεί κατ’εξουσιοδότηση του Ν. 4093/2012 και η οποία θα καθορίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της συνδρομής των απαραίτητων προϋποθέσεων, δεν έχει εκδοθεί ακόμη από τον αρμόδιο Υπουργό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διενεργηθεί επανέλεγχος των δικαιούχων τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, και κατά συνέπεια να έχει διακοπεί εδώ και τρεις μήνες η καταβολή της σύνταξης στους δικαιούχους ανασφάλιστους υπερήλικες, η οποία συνιστά τη μοναδική πηγή εσόδων τους. Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: - Τι προτίθεστε να πράξετε για το γεγονός ότι περίπου 20.000 δικαιούχοι ομογενείς έχουν μείνει χωρίς το τόσο σημαντικό για αυτούς και για τις οικογένειές τους ποσό των 300 περίπου ευρώ που αντιστοιχεί στη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, τη στιγμή που δεν έχει εκδοθεί ακόμη η Υπουργική Απόφαση η οποία θα καθορίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων; Προτίθεστε να συνεχίσετε την καταβολή μέχρις ότου καθοριστεί η διαδικασία επανελέγχου; - Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των ομογενών ήρθε στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1994-2006 και συνεπώς δεν πληρούν την προϋπόθεση της εικοσαετούς διαμονής στην Ελλάδα, τι προτίθεστε να πράξετε προς αποκατάσταση της αδικίας που υφίστανται με την παρούσα διάταξη του Ν.4093/2012 οι ομογενείς, τους οποίους το ελληνικό κράτος κάλεσε πίσω στην ιστορική τους γενέτειρα, προστατεύοντάς τους με το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που τους εξασφάλιζε μέχρι σήμερα ένα μηνιαίο βοήθημα και ιατροφαρμακευτική κάλυψη; Ο ερωτών Βουλευτής Μάρκος Μπόλαρης bolaris.gr

1 σχόλιο:

  1. Φαγανε τζαμπα πληρωνοντουσαν τζαμπα με ουτε μια εισφορα και θελουν συνταξη γιατι ο προ προ παππους μαλλον ηταν Ελληνας εδω ειμαστε ελληνες πληρωνουμε φορους και εισφορες και δεν παιρνουμε συνταξη σας εφεραν τα μεγαλα κωματα για ψηφους και με προυποθεση να μεινετε στην βορειο ελλαδα να γινετε αγροτες αλλα θελατε πολυτελεια μεγαλες πολεις να πουλατε γυναικες και ναρκωτικα

    ΑπάντησηΔιαγραφή