Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Τρόικα: Ανοίξτε επιτέλους τα κλειστά επαγγέλματαΑπογοητευτική χαρακτηρίζει η τρόικα την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων στην έκθεσή της για την πορεία εφαρμογής του προγράμματος προσαρμογής, τονίζοντας ότι παραμένουν ακόμα σημαντικά προβλήματα και "παραθυράκια".
Ειδικότερα, η έκθεση εκτιμά ότι, ενώ ο νόμος για τα κλειστά επαγγέλματα έχει ψηφιστεί, πρέπει να γίνουν και άλλες μετατροπές για να είναι πλήρως αποτελεσματικός.

Ο νέος νόμος αίρει πλήρως κάθε περιορισμό για τα κλειστά επαγγέλματα, με εξαίρεση ότι σε ένα μεταβατικό διάστημα τεσσάρων μηνών δεν θα προκύψουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος που θα δικαιολογούν την επαναφορά των περιορισμών.

Ωστόσο, η τρόικα παρατηρεί πως κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, η οποία έληξε τον Ιούλιο, δεν προωθήθηκαν οι αναγκαίες προσαρμογές και τροποποιήσεις και υπήρξαν πιέσεις από πολλές ομάδες συμφερόντων να επανεισαχθούν περιορισμοί και εξειδικεύσεις στο σύστημα έκδοσης αδειών διαφόρων επαγγελμάτων για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Η τρόικα, η οποία αναγνωρίζει ότι σε κάποιες περιπτώσεις η εισαγωγή περιορισμών μπορεί να είναι απαραίτητη για ένα μεταβατικό διάστημα, ζητά να οριστούν με σαφήνεια το εύρος των περιορισμών αυτών και το χρονικό πλαίσιο της εφαρμογής τους. Υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ισχύσουν για περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα και αποκλειστικά για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Η έκθεση σημειώνει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν περισσότερες αλλαγές και στο ρυθμιστικό πλαίσιο των "βασικών" κλειστών επαγγελμάτων, όπως των μηχανικών, των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων κ.ά. 

Παραμένουν οι κατώτατες αμοιβές για τα "βασικά" κλειστά επαγγέλματα

Σύμφωνα με την τρόικα, η αποτελεσματικότητα της πρόσφατης μεταρρύθμισης στο modus operandi των... βασικών επαγγελμάτων είναι περιορισμένη.
Παραδείγματος χάριν, η αποστολή εκτιμά ότι οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις δεν είχαν σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση των αμοιβών των συμβολαιογράφων, οι οποίες παραμένουν αρκετά υψηλότερα από τις αντίστοιχες στης χώρες της Ε.Ε. με ανάλογο συμβολαιογραφικό σύστημα.

Όσον αφορά στους δικηγόρους, ενώ οι πρόσφατες αλλαγές εξαλείφουν τους γεωγραφικούς περιορισμούς, δεν καταργούν τις κατώτατες αμοιβές, οι οποίες θα διατηρηθούν και μετά την εφαρμογή του νόμου ως "νόμιμη αμοιβή".

Ακόμα περισσότερο, η νομοθετική μεταρρύθμιση φαίνεται να παραβιάζει τον ευρωπαϊκό νόμο γιατί περιορίζει αδικαιολόγητα την ελευθερία των ατόμων να συγκροτούν νομικές εταιρίες στην Ελλάδα και των νομικών εταιριών να ανοίγουν παραρτήματα στην Ελλάδα.

Εκτός αυτού, η πρόσφατη μεταρρύθμιση για τα κλειστά επαγγέλματα δεν προβλέπει κάτι για την αλλαγή του τρόπου ρύθμισης της αμοιβής των μηχανικών και των αρχιτεκτόνων.

Όπως και στο επάγγελμα των δικηγόρων, οι... νόμιμες αμοιβές στους μηχανικούς θα χρησιμοποιηθούν de facto ως ελάχιστες τιμές, καθώς το σύστημα ασφάλισής τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο ποινικοποιεί τους μηχανικούς που συμφωνούν σε χαμηλότερες τιμές με τους πελάτες τους.

Επιπλέον, οι παρούσες ρυθμίσεις μειώνουν σημαντικά την πιθανότητα να συμφωνήσουν οι μηχανικοί και οι πελάτες τους σε μια τιμή κάτω από τη νόμιμη αμοιβή, αφού τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να ερευνηθούν από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και να επιβληθούν κυρώσεις στους μηχανικούς. 

http://www.dou.gr/articlext.php?a=844443

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου