Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011

Αύξηση των εξαγωγών κατά 18% στο οκτάμηνο

Συνεχίζεται η βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
Αύξηση των εξαγωγών κατά 18% στο οκτάμηνο
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος την υπό εξέταση περίοδο το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 1,25 δισεκ. ευρώ ή 8,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, διαμορφούμενο σε 13,9 δισεκ. ευρώ.


Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων κατά 2,5 δισεκ. ευρώ και την άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 534 εκατ. ευρώ, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τη μεγάλη αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων και τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων. Το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή.


Ειδικότερα, το συνολικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 1,05 δισεκ. ευρώ, λόγω της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός πλοίων και καυσίμων κατά 2,4 δισεκ. ευρώ και του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 107 εκατ. ευρώ.


Αντίθετα, οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 1,4 δισεκ. ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 17,4%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6,1%.


Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 534 εκατ. ευρώ αντανακλά την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για "λοιπές" υπηρεσίες, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών.


Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 330 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, κυρίως επειδή οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,1%.


Το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 883 εκατ. ευρώ, στο ίδιο περίπου επίπεδο με εκείνο της αντίστοιχης περιόδου του 2010 (886 εκατ. ευρώ). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο ότι οι καθαρές μεταβιβαστικές εισπράξεις του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) αυξήθηκαν κατά 90 εκατ. ευρώ και υπερκάλυψαν οριακά την αύξηση των καθαρών μεταβιβαστικών πληρωμών των λοιπών τομέων κατά 93 εκατ. ευρώ (που αφορούν κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα).


Όσον αφορά τον τομέα της γενικής κυβέρνησης, υπενθυμίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών κονδυλίων του 2011 τα οποία αφορούν άμεσες ενισχύσεις και επιδοτήσεις στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) είχε ήδη εισρεύσει εντός του πρώτου διμήνου του έτους.


Τέλος, το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων εμφάνισε πλεόνασμα 1.144 εκατ. ευρώ, έναντι 787 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010.


Η άνοδος αυτή αντανακλά κυρίως την άνοδο των καθαρών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης. Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα 2.0 δισεκ. ευρώ, κατά 354 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2010, γεγονός που αντανακλά την προαναφερθείσα θετική εξέλιξη των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από την ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου