Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Αμερικανική… χείρα βοήθειας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών


| enimerwsi.gr Τη σύσταση ενός ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού ιδρύματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποφάσισε το νέο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο την προβολή του έργου του Ιδρύματος, αλλά και τη συγκέντρωση χορηγιών. Σε επιστολή του προέδρου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Δημήτρη Μπερτσιμά προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, αναφέρεται ακόμη και η καθιέρωση δύο ετήσιων βραβείων αριστείας για μέλη Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και η σύσταση Γραφείου Ανάπτυξης εντός του Ιδρύματος, που θα έχει επίσης ως αποστολή την εξασφάλιση χορηγιών προς το Πανεπιστήμιο από άτομα και φορείς στην Ελλάδα. Αυτό αποφάσισε το Συμβούλιο σε μια πρώτη προσπάθεια αναζήτησης «λύσεων» στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας. Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών αναφέρει στην επιστολή του: «Η ανάληψη των καθηκόντων μας έρχεται σε μία περίοδο εξαιρετικά δυσχερή για τη χώρα, την ελληνική κοινωνία και ως εκ τούτου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συνεπώς και οι ευθύνες μας είναι πολύ μεγάλες. Η χρηματοδότηση των ΑΕΙ βρίσκεται σε σταθερή πτωτική πορεία και συνοδεύεται με την μη αντικατάσταση των αφυπηρετούντων καθηγητών και διοικητικών με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του έμψυχου δυναμικού. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό με διεθνή ακτινοβολία, υψηλής ποιότητας φοιτητικό σώμα και ικανό προσωπικό διοίκησης. Όλοι ανεξαιρέτως είναι διπλά άξιοι διότι επιτυγχάνουν να λειτουργούν και να παράγουν το αναλογούν σε αυτούς έργο σε συνθήκες θεσμικών και οικονομικών αντιξοοτήτων. Όμως οι δυσκολίες αυτές συνιστούν παράλληλα μια πρόκληση διότι συμβαίνουν σε μία περίοδο προβληματισμού και ένα περιβάλλον ταχύρρυθμων εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με το ρόλο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας, καθώς και εθνικού αναστοχασμού για τη συνδιάλεξη των ΑΕΙ με την ελληνική κοινωνία, τη σχέση τους με την παραγωγή αλλά και τη συμβολή τους στη δημιουργία μιας πολιτισμικά ενιαίας Ευρώπης. »Τα μέλη του Συμβουλίου έχουν επίγνωση ότι δεν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους σε θεσμικό κενό. Πολλές και αξιόλογες πρωτοβουλίες τόσο από μέλη όσο και από όργανα του Πανεπιστημίου όπως τη Σύγκλητο και τον Πρύτανη έχουν ήδη αναληφθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο προτίθεται όχι μόνο να τις αφουγκρασθεί αλλά και να τις συνδράμει με όλα τα μέσα που διαθέτει». Σημειώνεται ότι για τη μελέτη των προβλημάτων του Ιδρύματος, το Συμβούλιο συγκρότησε μια σειρά επιτροπών που είτε μόνες τους είτε σε συνεργασία με τις αντίστοιχες της Συγκλήτου θα επεξεργασθούν μια σειρά από ζητήματα. Μεταξύ αυτών τίθενται τα ζητήματα του νέου Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του, του στρατηγικού και οικονομικού σχεδιασμού, της αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης πέραν της τακτικής κρατικής επιχορήγησης, κ.α. ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου